Gå till innehållet

Vad är elcertifikat?

Kort beskrivet är elcertifikatsystemet ett system för att främja produktionen av förnybar el. De flesta som använder el betalar för elcertifikat på sin elhandelsfaktura och alla som producerar förnybar el kan få elcertifikat från staten som de sedan kan sälja.

Marknaden för elcertifikat

För att skapa efterfrågan på elcertifikat måste vissa, de som är kvotpliktiga, köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. De som har kvotplikt är främst elhandelsföretag, men även bland annat elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Vem får elcertifikat?

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För att kunna få elcertifikat från staten måste man producera el från solkraft, vindkraft, viss typ av vattenkraft, vissa biobränslen, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Har man en godkänd produktionsanläggning får man sedan ett elcertifikat för varje producerad och uppmätt MWh, (vilket är lika med 1000 kWh). För att kunna få elcertifikat behöver ens anläggning bli godkänd av Energimyndigheten och man behöver registrera ett Cesar-konto. Det är sedan Energimyndigheten som utfärdar elcertifikaten. Att få sin anläggning godkänd för elcertifikat av Energimyndigheten och att sätta upp ett Cesar-konto med allt pappersarbete är inte helt enkelt, vi på Mälarenergi kan därför hjälpa dig med det.

De flesta är med och bidrar

De flesta som använder el betalar en kostnad för elcertifikat till sitt elhandelsföretag. Elhandelsföretagen har nämligen en skyldighet att köpa en viss andel elcertifikat i relation till hur mycket el de säljer och kunden betalar alltså sedan kostnaden för dessa elcertifikat. Marknaden där elcertifikaten säljs styrs av utbud och efterfrågan, och hur mycket man som kund får betala för elcertifikaten varierar eftersom marknadspriset förändras. Priset är också beroende på kvoten som gäller för aktuellt år.

Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)