Gå till innehållet

Hantering av golvskurvatten

Inom industrin och andra verksamheter förekommer många ämnen som är hälsofarliga eller farliga för miljön. Allt från metaller i produkter och material till kemikalier som hanteras inom verksamheterna. Vid rengöring kan många av dessa ämnen hamna i golvskurvattnet. För att minska spridningen av farliga ämnen från din verksamhet ska golvskurvatten hanteras på rätt sätt.

Om golvskurvattnet innehåller höga halter av farliga ämnen är det viktigt att vattnet renas innan det släpps till avloppsledningsnätet. Reningsverket är byggt för att rena hushållspillvatten. Andra miljöfarliga ämnen renas inte bort, vilket gör att dessa sprids till Mälaren.

Så här gör du

  • Torrstäda golven i möjligaste mån. Dammsug eller sopa golvytor istället för att använda golvskurmaskiner som skurar. Torrstädar du bildas inget vatten som innehåller farliga ämnen – du undviker alltså vattenhanteringen helt.
  • Vi de tillfällen då golvskurmaskiner används – använd enbart vatten utan rengöringsmedel och se till att samla upp vattnet efter avslutat arbete. Låt vattnet stå under minst en vecka så att partiklar, föroreningar och skräp sjunker till botten. Därefter kan klarfasen med vatten hällas av till avloppet och materialet på botten samlas upp och behandlas som farligt avfall.
  • När rengöringsmedel måste användas kan ytterligare rening av golvskurvattnet vara nödvändig innan vattnet släpps till avloppet. Använd alltid miljömärkta rengöringsmedel exempelvis Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval.

Alla åtgärder du gör för att minska mängden vatten från städning är bra! Kan din verksamhet torrstäda allt oftare och våtskura golv allt mer sällan bidrar du till något bra. Alla verksamheter är unika och olika lösningar för rening av vattnet kan vara nödvändig. Tveka inte att kontakta oss för fler tips och rådgivning.