Gå till innehållet

Material som vi tar emot för energiåtervinning

Mälarenergi tar emot fasta bränslen, som till exempel:

Avfallsbalar Avfall (RDF). Bearbetat till max 300 mm storlek, fri från metall och organiskt material. Levereras till oss i väl inlindade balar med plastband.
Biobransle.jpg Biobränsle
Returträ samlat på hög Returträ. Bearbetat till max 100 mm storlek, fritt från metall och annat icke-trämaterial, med finkornet (<5,6 mm) borttaget. 
slipers.JPG Farligt avfall
plast Råvaror
kartonger.jpg Sekretessavfall

Om ni har avfall som inte finns med på listan, kontakta oss för diskussion!

Material som vi inte tar emot

Mälarenergi försöker i alla led minimera användningen av fossila bränslen. Dessa avfall tar vi inte emot:

  • Okontrollerat/osorterat komposterbart avfall 
  • Radioaktivt material

Accepted and Refused Types of Waste

We need to know everything about the certain waste type; where it came from originally and how it has been produced and handled – as well as we also need to be able to show full transparency to our partners. Bale presentation and quality is crucial for shipping. We accept:

  • SRF (Solid Recovered Fuel)
  • RDF (Refuse Derived Fuel)
  • RWW (Recycled Waste Wood) 

Mälarenergi tries to minimize the use of fossil fuels at all levels. We do not accept these wastes:

  • Uncontrolled/unsorted compostable waste
  • Radioactive material
Vi vill gärna höra av dig

Vi vill gärna prata vidare med dig

Har ni avfall som ni behöver leverera? Vi finns här för dialog.

Jag vill bli kontaktad!
Vi ger återkoppling och spårbarhet på bränslet

Vi ger er uppföljning och spårbarhet

Rapporter som ni kan använda i er kvalitets- och miljöuppföljning.  

spårbarhet och uppföljning