Gå till innehållet
Arbete som pågår och skylt Vi ansluter fjärrkyla

Varför ansluta fjärrkyla?

Skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor och arbetsplatser, i varuhus och i offentliga lokaler med fjärrkyla. Fjärrkyla bygger på samma teknik som fjärrvärme, men istället för värme är det kyla och svalka som levereras.

Fjärrkyla används i huvudsak till att skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor, varuhus, offentliga lokaler och serverhallar.

Mälarenergi producerar fjärrkyla genom att ta tillvara energin från produktionen av fjärrvärme i kraftvärmeverket, samt genom energin i vattnet som kommer in till avloppsreningsverket. Under höst, vinter och vår nyttjar vi också frikyla från Mälaren. Produktionen sker i en centraliserad produktionsenhet och fjärrkylan leds sedan ut i ett gemensamt nät.

Fördelar med fjärrkyla

  • Fjärrkyla ger ett behagligt inomhusklimat
  • Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla.
  • Går att anpassa efter behov, komfortkyla eller processkyla.
  • Driftsäkert. Fjärrkyla har en mycket hög leveranssäkerhet och kräver inget underhåll. 
  • Inget köldmedia - med fjärrkyla har du en kylanläggning som inte använder köldmedier som ska fasas ut. 

Intresseanmälan fjärrvärme/fjärrkyla för företag