Gå till innehållet
Arbete som pågår och skylt Vi ansluter fjärrkyla

Varför ansluta fjärrkyla?

Fjärrkyla används i huvudsak till att skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor, varuhus, offentliga lokaler och serverhallar. det kyla och svalka som levereras.

Mälarenergi producerar fjärrkyla genom att ta tillvara energin från produktionen av fjärrvärme i kraftvärmeverket, samt genom energin i vattnet som kommer in till avloppsreningsverket. Under höst, vinter och vår nyttjar vi också frikyla från Mälaren. Produktionen sker i en centraliserad produktionsenhet och fjärrkylan leds sedan ut i ett gemensamt nät.

Fördelar med fjärrkyla

  • Fjärrkyla ger ett behagligt inomhusklimat
  • Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla.
  • Går att anpassa efter behov, komfortkyla eller processkyla.
  • Driftsäkert. Fjärrkyla har en mycket hög leveranssäkerhet och kräver inget underhåll. 
  • Inget köldmedia - med fjärrkyla har du en kylanläggning som inte använder köldmedier som ska fasas ut. 

Intresseanmälan fjärrvärme/fjärrkyla för företag