Gå till innehållet
Avfall lastas av från fartyg

Avfall som resurs

Välkommen att lämna ert avfall till Mälarenergi i Västerås. Vi energiåtervinner avfall från kommuner, återvinningsföretag, kommunalförbund, avfallsentreprenörer och åkerier. Det absolut bästa är om vi kan minska mängden avfall i samhället, och istället återvinna och återanvända så långt det är möjligt. Men för avfall som av olika skäl inte kan återvinnas är energiåtervinning det bästa sättet.

Avfallstrappan visar hur vi på bästa sätt tar hand om avfallet i samhälletGenom att energiåtervinna avfallet bidrar ni till ett cirkulärt samhälle! Det minskar mängden avfall som hamnar på deponi, samtidigt som det kommer till nytta för samhällets behov av uppvärmning och el.

Kraftvärmen har en viktig del i att lösa effektbristen i Sverige. Tack vare fjärrvärmen kan vi använda elen till bättre saker än uppvärmning. 

Mälarenergi ingår i EFO: https://www.efo.se/vasteras

Det här får ni när ni levererar till Mälarenergi

Mälarenergis hållbarhetsarbete


Vi har bestämt oss: Mälarenergi ska ha nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035. Tillsammans med kunder och partners driver vi den hållbara tillväxten framåt mot vår vision: En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan

Mälarenergi har stadigt minskat sin klimatpåverkan över tid och har på drygt 20 år gått från en energiproduktion helt baserad på olja och kol till att idag endast använda förnybara och återvunna bränslen. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Mälarenergis klimatbokslut för 2022