Gå till innehållet
Nattvy över Västerås hamn

Energioptimera genom att minska energiläckage

Minskat energiläckage medför flera vinster, både för dig och för miljön. För dig som fastighetsägare lönar det sig ofta att se över fastighetens klimatskal och värmesystem. Här nedanför ger vi några förslag på vad du kan titta på.

Använd 3-glasfönster 

Ett hus med 276 kvm fönster kan spara upp till ca 41 400 kWh per år om man byter från 2-glasfönster till 3-glasfönster för alla fönster och balkong-och altandörrar. Dessutom får du ökad komfort med minskad kallstrålning och mindre ljudstörningar.

Tilläggsisolera gärna vinden

Ett hus med 600 kvm vindbjälkslag kan spara upp till ca 12 600 kWh per år om man ökar isoleringen med 30 cm mineralull.

Lägg gärna extra isolering vid ytterväggar

Ett hus med 1 800 kvm fasad kan spara upp till 21 600 kWh per år om man ökar isoleringen med 10 cm.

Källarväggar bör tilläggsisoleras

Ett hus med källare kan spara upp till 9 000 kWh per år om man tilläggsisolerar källarväggarna.Hur mycket förbrukar värmesystemet?

Det finnas många olika anledningar till att ett värmesystem kan förbruka mer än normalt. Här listas några vanliga orsaker och förslag på vad du kan se över. Du kan också  välja att låta oss optimera ditt värmesystem utifrån energieffektivitet och miljöpåverkan.

 • Dåligt fungerande ventiler

  Om en ventil kärvar, inte öppnas tillräckligt eller fastnat i öppet läge kan varmvattenflödet bli för lågt eller för högt i förhållande till värmebehovet. Hög returtemperatur från fjärrvärmecentralen kan vara ett tecken på dåligt fungerande ventiler. Även för stora reglerventiler kan resultera i för högt flöde och hög returtemperatur.

 • Cirkulationspump

  Cirkulationspumpens uppgift är att se till att radiatorvattnet cirkulerar i radiatorsystemet, det kan även finns en cirkulationspump för tappvarmvatten. I en modern anläggning är pumpen varvtalsstyrd och anpassar hastigheten efter behovet. Det är bra att se över pumpen med jämna mellanrum för att se till att den fungerar som den ska.

 • Injustering av radiatorventiler

  Om temperaturen i huset är ojämn och varierar mer än 2-3 grader tyder det på att en injustering av värmesystemet behövs. Om termostatventilerna är gamla kan man behöva byta ut dom om temperaturen är ojämn, ett rätt justerat element är varm på ovansidan och svalare på undersidan. Med rätt injustering kan mer energi tas tillvara från fjärrvärmevattnet.

 • Inställning av värmekurvan

  Reglerkurvan ser till att det blir rätt temperatur i huset med varierande utomhustemperatur. Om kurvan är för lågt inställd blir det för kallt och om kurvan är för högt inställd kan det bli för varmt. För att slippa onödiga kostnader och höga returtemperaturer behöver reglerkurvan anpassas till en lagom nivå.

 • Värmeöverföring i värmeväxlare

  Värmeöverföringen i värmeväxlaren kan försämras om växlaren blir smutsig. Detta kan man märka på att temperaturskillnaden mellan elementens returtemperatur och fjärrvärmens returtemperatur blir för stor.

 • Termometrar

  Termometrarna visar hur värmesystemet mår och man bör kontrollera temperaturen med jämna mellanrum. Det ska vara en stor skillnad mellan tillopptemperatur och returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. Om skillnaden är för liten kan det till exempel bero på att cirkulationspumpen går för snabbt.


 • Ventilation

  En god arbetsmiljö och ett bra inomhusklimat är beroende av väl fungerande ventilation. Verksamhetens behov ska styra ventilationen,
  men en alltför kraftig ventilation drar ut onödigt mycket värme ur fastigheten och kostar pengar i onödan. En översyn av ventilationen
  kan ge besparingar på både el- och värmebehovet. Tillsyn av din anläggning säkrar en bra och effektiv funktion hos fastighetens tekniska installationer.

  Här listas några delar att se över och förslag på energibesparande åtgärder. Du kan också välja att låta Mälarenergi se över funktionen på din anläggning.

 • Underhåll

  Ett av de vanligaste felen i ventilationsanläggningar är brister i underhållet. Ett exempel är smuts i ventilationsaggregat, filter och kanaler som kan försämra ventilationens funktion. Ett vanligt fel i flerbostadshus är även att hyresgäster sätter igen uteluftintag.

 • Behovsstyrd ventilation

  Genom att anpassa ventilationen efter det verkliga behovet vid varje givet tillfälle kan man göra besparingar utan att produktionen eller inomhusklimatet försämras.

 • Byte av fläktmotor

  Inköpskostnaden av en elmotor är ofta liten i förhållande till driftskostnaden i form av elenergi. Fläktmotorn kan också vara överdimensionerad och bör bytas eftersom motorns verkningsgrad då försämras.

 • Värmeåtervinning

  Att ta tillvara på värmen i frånluften genom värmeåtervinning till tilluften (sk FTX-ventilation) är effektiv sätt att minska värmeeffektbehovet i fastigheten. FTX-system kan även förbättra komforten eftersom man får en förvärmd tilluft och inte behöver ta in kall tilluften direkt utifrån genom ventiler i väggar eller fönsterkarm.


 • Graddagar

  Vill du bedömma hur effektivt din byggnad värms upp av värmesystemet med graddagsjustering hittar du graddagar och temperaturstatistik här.

  Graddagar och temperaturstatistik


  Energioptimera och få flödespremie

  Stora fastigheter ingår i flödespremiesystemet vilket innebär att de fastighetsägare som har en låg returtemperatur får en premie och de som har en hög får betala en extra avgift. Genom att sänka returtemperaturen från din fastighet kan du spara både på miljön och pengar.

  Så här fungerar flödespremien