Gå till innehållet
suddiga fötter

Produkter och tjänster

Byta eller reparera värmecentral

Livslängden på värmeväxlare varierar, men i allmänhet kan man säga att den är cirka 25 år. Om den fungerar bra finns det egentligen ingen anledning att byta ut den. Däremot bör man alltid kontrollera den regelbundet, för att undvika haveri.

När ska man byta växlare?

Vanliga tecken på att en värmeväxlare kan behöva bytas ut är att:

 • Vatten läcker ur expansionskärlets ”skvallerrör”
 • Vatten läcker ur botten på värmeväxlaren
 • Temperaturen hemma är lägre än vanligt
 • Varmvattnet räcker inte som förut

Hur går det till?

Mälarenergi utför varje år flera hundra värmeväxlarbyten. Bytet kan bokas med kort varsel och tar inte mer än några timmar. Det inleds alltid med en genomgång för att utreda om en asbestsanering krävs.

Kostnad och garantier

För offert ber vi dig kontakta Företagskundcenter på 021-39 52 00. När vi byter ut din värmeväxlare, ingår allt material och arbete i priset. Dessutom ingår borttransportering av den gamla värmeväxlaren och all kringutrustning som till exempel cirkulationspump, reglerutrustning, ventiler, återisolering etc.
Garantitiden på värmeväxlaren är 5 år.

Service och reparationer

Mälarenergi genomför reparationer på de flesta problem som din värmeanläggning kan råka ut för. Vi utför till exempel:

 • Felsökning
 • Utbyte av cirkulationspump
 • Utbyte av expansionskärl
 • Kontroll av reglerutrustning
 • Mätartjänster
 • Läckage
 • Utbyte eller tätning av ventiler

För mer information, kontakta Företagskundcenter.

Vill du veta mer?