Gå till innehållet

Bra elavtal vid hög elanvändning

Om ditt företags elanvändning överskrider 1 GWh per år finns speciellt anpassade avtal. Allt för att få ett bra och förutsägbart pris.

Portföljförvaltning

I grunden är Portföljförvaltning ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nasdaqs terminsmarknad för att minska er risk.

Mellan det avropade elpriset och det rörliga elpriset sker en avräkning. Varje månad sammanställs det ekonomiska utfallet av denna avräkning som ett resultat på er faktura. Ni väljer själva om ni vill besluta när prissäkring ska ske eller om Mälarenergi ska sköta detta åt er, så kallad diskretionär förvaltning.

Följande tjänster ingår när ni tecknar Portföljförvaltning:

  • En personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper er att ta beslut. Portföljförvaltaren finns alltid tillgänglig under den nordiska elbörsens öppettider.
  • Varje vecka får ni KrafthandelsNytt i vilket vi presenterar marknadens utveckling på kort och lång sikt.
  • Tillgång till vårt webbaserade verktyg där ni kan se aktuella marknadspriser, hur ni är prissäkrade, finansiellt resultat och finansiella prognoser.

Avropsavtal

Avropsavtal innebär att ni binder vald volym och period när det är som mest gynnsamt. Grunden för denna avtalsform är rörligt timavtal. Med ett Avropsavtal kan ni aktivt påverka ert elpris. Vi erbjuder Avropsavtal till er som förbrukar mer än 1 GWh per år. Grunden för hela avropsavtalet är det rörliga elpriset. Fördelen med ett avropsavtal är att ni utifrån ett rörligt pris kan binda vald volym och period när det anses prismässigt gynnsamt. En kombination som ger våra företagskunder stora möjligheter att sänka sin totala elkostnad. Den del som inte är bunden kommer fortsättningsvis att ha ett rörligt elpris.

Möjlighet att låsa priset på valda delar

Med ett avropat fast pris har ni samma elpris under hela den tid som ni ropat av för. Ni kan välja att låsa in elpriset på valda delar av er förbrukning (25%, 50%, 75% eller 100%) kvartals- eller årsvis. Under denna tid påverkas ni inte av upp- och nedgångar på elbörsen Nasdaq. Vi köper då in er beräknade elförbrukning i elterminer på Nasdaq för den tid som ni ropat av. Ni betalar inköpspris från Nasdaq, det enda som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift.