Gå till innehållet

Bra elavtal vid hög elanvändning

Om ditt företags elanvändning överskrider 1 GWh per år finns speciellt anpassade avtal. Allt för att få ett bra och förutsägbart pris.

Portföljförvaltning

I grunden är Portföljförvaltning ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nasdaqs terminsmarknad för att minska er risk.

Mellan det avropade elpriset och det rörliga elpriset sker en avräkning. Varje månad sammanställs det ekonomiska utfallet av denna avräkning som ett resultat på er faktura. Ni väljer själva om ni vill besluta när prissäkring ska ske eller om Mälarenergi ska sköta detta åt er, så kallad diskretionär förvaltning.

Följande tjänster ingår när ni tecknar Portföljförvaltning:

  • En personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper er att ta beslut. Portföljförvaltaren finns alltid tillgänglig under den nordiska elbörsens öppettider.
  • Varje vecka får ni KrafthandelsNytt i vilket vi presenterar marknadens utveckling på kort och lång sikt.
  • Tillgång till vårt webbaserade verktyg där ni kan se aktuella marknadspriser, hur ni är prissäkrade, finansiellt resultat och finansiella prognoser.