Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

För att kunna garantera trygga och hållbara leveranser behöver vi genomföra förnyelse, drift och underhåll.

Avgift 2022:

Alla priser är exklusive moms.

   
a) Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten 13,44 kronor
b) Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta 1,52 kronor
c) Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare  
DN 20 2 725 kronor
DN 25 6 539 kronor
DN 40 10 899 kronor
DN 50 16 348 kronor
DN 65 27 249 kronor
DN 80 43 597 kronor
DN 100 65 395 kronor
DN 125 79 782 kronor
DN 150 108 992 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
20,83 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
40,87 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr

Avgift för hämtning av vatten ur Tankstation

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten. Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Mätare som går sönder, frostskadas eller tappas bort debiteras.

Qn 2,5 5 600 kr
Qn 6,0 6 000 kr
Qn 10 6 400 kr

Alla priser är exklusive moms.

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten.