Gå till innehållet
Meny

Priser för VA för företag

 Vad blir min VA-taxa? Gör en preliminär beräkning

Avgift utgår per fastighet med:

 Exkl. momsInkl. moms
a) Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten 10,52 kronor 13,16 kronor
b) Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta 1,30 kronor 1,62 kronor
c) Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

VattenmätareExkl. momsInkl. moms
DN 20 2 133 kronor 2 666 kronor
DN 25 5 120 kronor 6 400 kronor
DN 40 8 534 kronor 10 668 kronor
DN 50 12 800 kronor 16 000 kronor
DN 65 21 335 kronor 26 668 kronor
DN 80 34 135 kronor 42 669 kronor
DN 100 51 203 kronor 64 004 kronor
DN 125 62 468 kronor 78 085 kronor
DN 150 85 338 kronor 106 673 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
16,31 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
34,95 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr

Avgift för hämtning av vatten ur Tankstation

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten. Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Mätare som går sönder, frostskadas eller tappas bort debiteras.

Qn 2,5 5 600 kr
Qn 6,0 6 000 kr
Qn 10 6 400 kr

Flyttningsavgift, 250 kr, exkl. moms debiteras om fastigheten/abonnemanget byter ägare. Dock debiterar Mälarenergi endast en flyttningsavgift, oavsett om flyttningen gäller en eller flera av våra produkter.

Alla priser är exklusive moms.

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten.

 

Priser för VA för företag