Gå till innehållet
Meny

Priser för vatten och avlopp

 

Avgift 2020:

Alla priser är exklusive moms.

  
a) Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten 11,52 kronor
b) Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta 1,30 kronor
c) Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare 
DN 20 2 336 kronor
DN 25 5 606 kronor
DN 40 9 345 kronor
DN 50 14 016 kronor
DN 65 23 362 kronor
DN 80 37 378 kronor
DN 100 56 067 kronor
DN 125 68 402 kronor
DN 150 93 445 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
17,86 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
36,50 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr

Avgift för hämtning av vatten ur Tankstation

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten. Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Mätare som går sönder, frostskadas eller tappas bort debiteras.

Qn 2,5 5 600 kr
Qn 6,0 6 000 kr
Qn 10 6 400 kr

Alla priser är exklusive moms.

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten.