Gå till innehållet
Meny

Priser för vatten och avlopp

För att kunna garantera trygga och hållbara leveranser behöver vi genomföra förnyelse, drift och underhåll.

För att klara det måste vi höja våra priser på vatten och avlopp från och med 1 januari 2021. Avgifterna för förbrukning, vattenmätning och dagvatten höjs med 8,5 procent.

Avgift 2021:

Alla priser är exklusive moms.

   
a) Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten 12,50 kronor
b) Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta 1,41 kronor
c) Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare  
DN 20 2 535 kronor
DN 25 6 083 kronor
DN 40 10 139 kronor
DN 50 15 207 kronor
DN 65 25 348 kronor
DN 80 40 555 kronor
DN 100 60 833 kronor
DN 125 74 216 kronor
DN 150 101 388 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
19,38 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
38,02 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr

Avgift för hämtning av vatten ur Tankstation

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten. Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Mätare som går sönder, frostskadas eller tappas bort debiteras.

Qn 2,5 5 600 kr
Qn 6,0 6 000 kr
Qn 10 6 400 kr

Alla priser är exklusive moms.

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten.