Gå till innehållet
Meny

Priser för VA för företag

Priser för VA för företag

Prislistor VA företag

Avgift utgår per fastighet med:

 

 

Exkl. moms

Inkl. moms

a)

Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten

10,12 kronor

12,65 kronor

b)

Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta

1,30 kronor

1,62 kronor

c)

Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare

Se tabell vattenmätare

Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

DN 20

2 051 kronor

2 564 kronor

DN 25

4 923 kronor

6 154 kronor

DN 40

8 206 kronor

10 257 kronor

DN 50

12 308 kronor

15 386 kronor

DN 65

20 514 kronor

25 643 kronor

DN 80

32 822 kronor

41 028 kronor

DN 100

49 234 kronor

61 542 kronor

DN 150

82 056 kronor

102 570 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
16,31 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
34,95 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr

Avgift för hämtning av vatten ur Tankstation

Gällande förbrukningsavgift debiteras per vattenuttag.
Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Mätare som går sönder, frostskadas eller tappas bort debiteras.

Qn 2,5 5 600 kr
Qn 6,0 6 000 kr
Qn 10 6 400 kr

Flyttningsavgift, 250 kr, exkl. moms debiteras om fastigheten/abonnemanget byter ägare. Dock debiterar Mälarenergi endast en flyttningsavgift, oavsett om flyttningen gäller en eller flera av våra produkter.

Alla priser är exklusive moms.