Gå till innehållet
Energitjänster

Ett bra samarbete för Green building certifiering

Aros Congress Center och Västerås Konserthus har nu GreenBuildingcertifierats genom ett samarbete med Mälarenergis Energitjänster.

Stora energibesparingar har genomförts och ett nioårigt komfortavtal har tecknats mellan Mälarenergi och Länsförsäkringar Bergslagen som äger fastigheten. Kravet för att få certifieringen är att man lyckas sänka sin energianvändning med minst 25 procent. Och det har uppnåtts med god marginal.

Göran Hägglund är affärsutvecklare på Mälarenergi Energitjänster och arbetar med att identifiera fastigheter där man kan anta att det finns en stor potential för energibesparingar.
– Hösten 2012 började jag undersöka förutsättningarna och gjorde en förstudie kring den här fastigheten. Sedan tog jag kontakt med Länsförsäkringar Bergslagen och föreslog en energikartläggning, berättar han.
Samtidigt fördes diskussioner på Länsförsäkringar Bergslagen om hur byggnaderna skulle kunna göras mer energieffektiva. Där arbetar man sedan länge med ett miljöledningsprogram – ISO 14001 – och det fanns en ambition att försöka få fastigheten GreenBuilding-certifierad.

– När Göran Hägglund tog kontakt med oss var det som ett svar på våra funderingar. I samarbetet med Mälarenergi fick vi helt nya verktyg för energieffektiviseringar och en möjlighet att se helheten. Och eftersom Länsförsäkringar Bergslagen är ett lokalt bolag ville vi gärna samarbeta med Mälarenergi,
 som också har lokal förankring, säger Michael Eriksson.

Freon ersattes med fjärrkyla

Ett nioårigt komfortavtal tecknades och ett stort ombyggnadsarbete startade hösten 2013. Det omfattade ventilation, värme, kyla och installation av det nya styr- och reglersystemet. En viktig del i arbetet var att ta bort gamla kylaggregat som innehöll freon och ersätta dem med fjärrkyla. Hittills har åtgärderna inneburit att elanvändningen minskat med 30 procent och värmeanvändningen med 25 procent, jämfört med snittet de föregående fem åren.

Besparingarna uppfyller därmed med god marginal de 25 procent som krävs för att bli GreenBuildingcertifierad. Mälarenergi har svarat för kartläggning, ombyggnader, installationer och även för ansökan om GreenBuilding-certifiering.

Lägre kostnader och mer attraktivt

För ACC, konserthuset och ägarna Länsförsäkringar Bergslagen innebär moderniseringen och avtalet
inte bara lägre energikostnader och högre driftsäkerhet. GreenBuildingcertifieringen är ett kvitto på
att fastigheten drivs energieffektivt och uppnår de europeiska klimatmålen. Det innebär i sin tur att
det blir ännu mer attraktivt att förlägga konferenser till ACC. Dessutom är ACC:s verksamhet sedan
tidigare Svanenmärkt.