Gå till innehållet

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme för näringsidkare

Energiföretagen Sverige har tillsam­mans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyres­gästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO tagit fram de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Avtalsvillkoren gäller leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar).

Övrig information

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningens syfte är att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och innebär förändringar i hur personuppgifter får behandlas.

Information om hur Mälarenergi behandlar personuppgifter

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen och påverkar därför personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren för näringsverksamhet som ersätts av dataskyddsförordningen och upphävs därmed.

Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. I samband med villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Publicerat 2018-05-24