Gå till innehållet

Flödespremie

På Mälarenergi arbetar vi ständigt för att förbättra oss och bli mer miljöeffektiva. Stora fastigheter ingår i flödespremiesystemet, som innebär att vi tillsammans kan spara både miljö och pengar. Som fastighetsägare kan du också hjälpa till genom att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet!

Så här fungerar flödespremien

De fastighetsägare som har en låg returtemperatur får en premie, de som har en hög får betala en extra avgift. Avgiften används för att premiera de som är effektiva. Vid beräkning av flödespremien jämförs volymen fjärrvärmevatten (m3) per energimängd (MWh) i din fastighet med medelvärdet per månad för samtliga kunder som omfattas av flödespremien. Premien gäller under perioden oktober - april. Är medelvärdet för den aktuella månaden till exempel 28 m3/MWh, jämförs ditt värde med detta. Har du ett lägre värde får du från och med 2010-01-01 en premie på 2,50 kr per m3.

2023-2024

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör Surahammar
Oktober 18,7 20,0 25,8 22,6
November 22,7 25,3 22 28,5
December 21,2 23,0 21,1 26,0
Januari 20,4 22,4 20,7 25,0
Februari 22,3 24,7 21,9 27,3
Mars 23,3 26,3 23,6 29,1
April 23,1 25,8 23,4 28,9

2022-2023

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör Surahammar
Oktober 20,6 21,4 34,1 24,2
November 24,4 27,6 29,3 29,8
December 21,1 24,0 22,9 25,3
Januari 23,5 26,1 24,8 28,1
Februari 23,5 26,6 24,7 28,0
Mars 24,5 28,3 24,5 29,2
April 24,5 28,3 29,4 29,2

2021-2022

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör Surahammar
Oktober 23,3 25,4 32,4 27,6
November 23,2 26,4 25,9 27,8
December 21,9 25,1 22,0 25,7
Januari 23,6 27,4 23,9 27,8
Februari 23,9 27,8 23,8 28,1
Mars 24,4 28,5 24,0 29,4
April 24,5 28,0 25,3 29,5

 

2020-2021

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör Surahammar
Oktober 23,5 25,2 32,3 28,0
November 23,8 26,0 29,1 27,9
December 23,8 26,6 25,5 28,0
Januari 22,7 25,9 22,4 26,9
Februari 21,0 23,3 21,7 24,0
Mars 24,4 28 25,2 29,0
April 24,4 28,4 26,2 28,9

 

2019-2020

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör Surahammar
Oktober 23,1 24,4 27,4 -
November 23,9 26,6 24,6 -
December 23,3 25,3 24,6 -
Januari 24,2 26,8 28,5 28,2
Februari 23,2 25,6 25,7  26,9 
Mars 23,9 26,5 26,6  27,8 
April 24,2 26,7  30,6  27,9 

 

2018-2019

Månad Västerås Hallstahammar Kungsör
Oktober 23,8 26,4 30,9
November 22,7 25,0 26,6
December 23,3 25,5 22,6
Januari 21,4 22,8 21,7
Februari 22,5 23,8 24,3
Mars 23,0 25,1 24,2
April 23,5 26,7 28,7