Gå till innehållet

 

 

 

 

Resan mot noll. Nollan på en åker

Ekologisk hållbarhet
på Resan mot noll

Vi har ett riktigt lågt mål. Det lägsta möjliga faktiskt. Vi har bestämt oss för att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. Resan gör vi för dig, för Mälardalen och för planeten vi bor på.

Nytt energilager av gammalt bergrum

för ökad elproduktion, stabil värme och minskade utsläpp. Byggnation pågår.

Energilager i bergrum

Våra klimatmål, nettonoll och fossil koldioxid

Lyssna och läs mer om allt som är grunden för Resan mot noll.

Allt om våra klimatmål

Laddstationer för tung trafik

Vi bygger laddstationer för att möjliggöra klimatomställningen. Löpande arbete.

Laddning för tung trafik

Nya tekniker för att minska utsläpp

Inlagring av fossil och biogen koldioxid med CCS och CCU vid Kraftvärmeverket. Utredning pågår.

Att minska utsläpp med ny teknik

Faunapassager vid vattenkraft

för att gynna djurlivet och faunan. Pågående arbete.

Faunapassager

Våtmarksparker renar dagvattnet

innan det når Mälaren. Parkerna gynnar även den biologiska mångfalden.

Johannisbergs våtmarkspark