Gå till innehållet

Ekologisk hållbarhet

Vinter på landet

På Resan mot noll

Vi har ett riktigt lågt mål. Det lägsta möjliga faktiskt. Vi har bestämt oss för att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. Resan gör vi för dig, för Mälardalen och för planeten vi bor på.

Bergrum

Energilagring i bergrum

Tryggar fjärrvärmen och minskar utsläpp.

Bergrummet

Elens betydelse för klimatmålen

Elektrifieringen är ett steg för minskade fossila utsläpp.

Framtidens behov av el

Batteripark vid KVV kan bli verklighet

Vi utreder möjligheten för en stor batteripark på 100 MW vid Kraftvärmeverket. Den ska hjälpa till att skapa en jämn och pålitlig elförsörjning.

Batteriparken vid Kraftvärmeverket
Illustration visar hur man låter vatten rinna mellan två reservoirer

Energilagring i gamla gruvor

Energin från sol- och vindkraft ”lagras” i vatten i gamla gruvor.

Minestorage

Miljörapporter och certifieringar

Ursprungsmärkning