Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Positivt klimatbokslut för Mälarenergi

Sedan sex år tillbaka låter vi ett oberoende konsultföretag göra ett utökat Klimatbokslut över vår verksamhet. I det utökade Klimatbokslutet redovisas Mälarenergis totala klimatpåverkan sett till hela energisystemet.

Klimatbokslutet visar på direkt klimatpåverkan i form av utsläpp från vår egen verksamhet, till exempel från skorstenar, el och bränsleförbrukning samt våra processer och transporter. Bokslutet tar även hänsyn till indirekt påverkan i form av utsläpp i samband med till exempel utvinning av råvaror och material, som exempelvis kol och biobränslen och fällningskemikalier till avloppsreningsverket. Det som skiljer ett utökat klimatbokslut från många andra beräkningsmetoder är att det också redovisar undviken klimatpåverkan.

Mälarenergi har en negativ klimatpåverkan - vilket är positivt!

Årets rapport visar att vi totalt sett minskar klimatpåverkan med motsvarande 754 300 ton koldioxid. Det beror bland annat på att vi i Västerås har en av landets högsta anslutningsgrader till fjärrvärme, hela 98 % av fastigheterna i Västerås tätort är anslutna. Storskaligheten och den höga anslutningsgraden, effektivt resursutnyttjande genom samtidig produktion av el och värme samt valet av bränsle är några faktorer som bidrar till minskad klimatpåverkan. Just energiåtervinning av avfall innebär en betydande miljönytta då alternativet annars är deponering.

Miljörapporter och certifieringar

Naturvårdsprojekt