Gå till innehållet
Meny

Graddagar och temperaturstatistik

Graddagar är ett mått på utomhustemperaturen. Det använder man för att jämföra en avläst värmeförbrukning, med den förbrukning som skulle ha blivit under förutsättning att temperaturen varit normal för perioden.I tabellen nedan presenteras temperaturstatistik för kalenderåret och under tabellen kan du läsa förklaringar till statistiken. Vi baserar våra graddagsberäkningar på 20 grader och SMHI:s officiella beräkningar är på 17 grader.

Normalvärden Kalenderårets värden
Månad Medeltemperatur Graddagar Medeltemp Graddagar Avv % Konstant
Januari -3,9 741 -1,3 658,7 11,1 1,108
Februari -3,9 669 -4,1 674,6 -0,8 0,993
Mars -1,1 654 -2,3 688,6 -5,3 0,956
April 4,6 462 7 389,6 15,7 1,147
Maj 10,7 288 16,8 101,4 64,8 1,897
Juni 15,3 141 17,5 94,5 33 1,235
Juli 17,9 87 22,7 11,7 86,6 1,636
Augusti 16,3 115 18,4 78,4 31,8 1,198
September 11,5 255 13,5 194 23,9 1,205
Oktober 6,3 425 8,2 366,3 13,8 1,124
November 2 540 3,6 490,7 9,1 1,083
December -0,9 648 0 0 0 0
Summa för kalenderåret
Normalvärden Bränsleårets värden
Medeltemp Graddagar Medeltemp Graddagar Avv % Konstant
6,2 5025 0 0 0 0

Förklaringar till temperaturstatistik

I Mälarenergis beräkning av graddagar utgår vi från att byggnaden har ett uppvärmningsbehov till +20ºC. Graddagarna är skillnaden mellan dessa +20ºC och medeltemperaturen utomhus per dygn. Ett dygn med medeltemperaturen - 5ºC ger alltså 25 graddagar. Medeltemperaturen baseras på temperaturstatistik under en 30-årsperiod. 

Dygnsmedeltemperaturen baseras på fem mätningar, gjorda klockan 07.00, 13.00, 19.00 samt högsta respektive lägsta dygnstemperatur.

Den procentuella avvikelsen visar skillnaden i graddagar för den aktuella perioden jämfört med det normala för perioden. De angivna värdena kan användas för omräkning av värmeförbrukningen i de fall inget varmvattenbehov finns. Konstanten som används för omräkning till normalförbrukning är framräknad med hjälp av periodens graddagar samt den andel av värmeförbrukningen som används för byggnadens uppvärmning. Värmeförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten är inte beroende av utetemperaturen. Vid beräkning av konstanten utgörs 20 procent varmvatten av den årliga värmeförbrukningen. Konstanten multiplicerat med uppmätt förbrukning = normalförbrukning.