Gå till innehållet

Anmäl flytt för företag

Ska du registera din flytt för företaget?

Det gör du enkelt via våra formulär. Du kan både anmäla inflytt till en ny adress och utflytt från en befintlig adress

Anmäl din flytt i våra formulär

I våra formulär kan du enkelt anmäla utflytt och avsluta nuvarande elnätsavtal som gäller för adressen företaget flyttar ifrån. Om det finns andra fjärrvärme eller vatten på adressen så avslutar vi också dessa vid utflytt samt aktiverar dem vid inflytt.

Tänk på att du vid inflytt behöver göra ett aktivt val av elavtal - detta startar inte automatiskt när du gjort en inflyttsanmälan. Vill du teckna elavtal med Mälarenergi så gör du det enkelt via vår webbsida efter du registerat din inflytt, läs mer om elavtal längre ner.

Ska du anmäla både in och utflytt så använder du båda formulären.

Utflytt - gör din anmälan här

Inflytt - gör din anmälan här

 

Glöm inte att teckna elavtal!

Mälarenergi har ett ansvar att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden. Vilket elbolag du vill ha elhandelsavtal hos kan du välja fritt, men det är viktigt att du gör ett aktivt val av elavtal. Vill du teckna elavtal med Mälarenergi på din nya adress så gör du det enkelt digitalt.

Teckna elavtal på den nya adressen