Gå till innehållet

Hållbarhetsmanual

Hållbarhetsmanual för Västerås

Tillsammans med dig som fastighetsägare och byggherre kan vi från Västerås stad och Mälarenergi aktivt arbeta mot hållbarhet. I allt från energi till social hållbarhet med trygghet och gemenskap. Från biologisk mångfald på innergårdarna till föredömlig avfallshantering och egenodlat. I klimatomställningen ta steg för steg mot ett Västerås med nettonollutsläpp av växthusgaser och att Sverige blir världens första klimatneutrala välfärdsland.

Staden som visar vägen

För att bli ett hållbart samhälle fullt ut krävs stora strukturella men också individuella förändringar. Där kan vi som samhällsaktörer hjälpa till genom att tillsammans verka för att göra det lätt att leva hållbart. För att lyckas med det måste vi samarbeta i nya partnerskap, affärslösningar och överenskommelser.


Med visionen Lätt att leva hållbart gör vi vad vi kan för att hjälpa kunder, västeråsarna och samhället i stort att leva ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbart.


För att lyckas måste vi Samarbeta. I nya partnerskap, affärslösningar och överenskommelser.


Nudging
är när det är så lätt att göra rätt så det blir helt naturligt. En vänlig puff mot det hållbara.

 

 

Illusration av konturer av ett bygglandskap

Hållbart byggande

Ofta diskuteras klimatpåverkan från driftsfasen för olika byggnader. Alltför sällan beaktas klimatbelastningen från själva byggprocessen.

Hållbart byggande
Illustration av saker som förbrukar energi

Hållbara energisystem

Hållbara energisystem där allt hänger
ihop och med rätt energi på rätt plats.

Hållbara energisystem