Gå till innehållet

Hållbara energisystem

Hur ska man egentligen tänka kring energi? På Mälarenergi ser vi energiförsörjningen som ett sytem, där olika energislag gör bäst nytta på rätt plats. Där samhällsnytta och kundnytta går hand i hand. Här kan du läsa om vad vi tycker är viktigt.

Illustration över energianvändning

Hållbara energisystem

Vi måste använda resurserna i energisystemet effektivt för att ha kraft kvar till Västerås tillväxt, nya elbaserade transportlösningar och den pågående digitaliseringen. Det uppnås genom ta hänsyn till hela kedjan när olika energislag utvärderas. Att hushålla med jordens resurser är viktigt och kommer att bli allt viktigare med en ökad befolkning och förändrade konsumtionsmönster.

Resursåtervinning symbol

Resurseffektivitet

Att ta hand om någonting som fyllt sin funktion och ge det ett nytt bättre liv är resurseffektivt. Vi kallar det bättrebruk. Ett exempel på bättrebruk är hur vi på Mälarenergi gör värme och el av ditt restavfall.

Om bättrebruk
Energitrappan

Energitrappan

Som så mycket annat har även energi olika kvalitet och är därför olika mycket värt. Ett sätt att värdera energi är i hur lätt energin kan omvandlas utan förluster. Energitrappan visar skillnaden.

Om energitrappan
Energislag

Rätt energislag för jobbet

Om varför du som fastighetsägare eller byggherre inte bara kan sträva efter låg energianvändning, utan även måste göra medvetna val kring vilket energislag som används.

Rätt energi på rätt plats
Jordklot

Hur använder du primärenergi?

Utvärdera alltid mängden jordresurser (primärenergi) som behövs för att lösa en uppgift. För det är bråttom att minska vårt ekologiska fotavtryck. Skulle alla leva som vi i Sverige hade vi behövt fyra jordklot i stället för ett.

Om jordresurser (primärenergi)
Illustration av förbudsmärke

Minskad energiförbrukning

"Mälarenergis mål är att våra kunder ska ha sänkt sin energiförbrukning med 40 % fram till 2030. För att lyckas måste vi prata så att alla förstår vilka nationella och globala utmaningar vi står inför"
Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi

Om sänkt energiförbrukning
Diagram över effekt

Lokala effektbehov

För att möta framtidens lokala effektbehov behövs ett systemperspektiv. Västerås växer kraftigt och vi som arbetar med samhällsutvecklingen vill givetvis skapa bästa tänkbara förutsättningar för en ökad tillväxt.

Lokala effektbehov
Illustration av temperaturhöjning

Fjärrvärme och klimatet

Dagens klimatplaner leder mot en uppvärmning på 3,2 grader istället för 1,5 eller 2 grader.

Läs mer om fjärrvärmens betydelse för klimatmålen.

Fjärrvärme och klimatet
Avfallstrappan

Avfallstrappan

Det hållbara samhället ska sträva mot att ge alla möjlighet att minska sin miljöpåverkan på så många sätt som möjligt. En god idé är uppmuntra återvinning och att se till att alla kan sortera sitt avfall rätt. Det effektiviserar resursanvändningen även i energisystemet.

Om avfallstrappan