Gå till innehållet

Vilket elavtal passar just ert företag

För företag med en elanvändning upp till 1GWh kan vi erbjuda lite olika typer av elavtal. Har ert företag högre förbrukning har vi även så kallad Portföljförvaltning och Avropsavtal. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att hitta det avtal som passar dig bäst. För företag med förbrukning upp till 150.000 kWh går det snabbt och enkelt att teckna elavtal själv på webben - då får ni även vår webbrabatt!

Förvaltad Elfond – ett elavtal förvaltat av experter

Förvaltad Elfond liknar de elavtal (exempelvis portföljförvaltning) som våra kunder med störst elförbrukning har. Det som skiljer sig är att ni ingår i fonden tillsammans med våra andra kunder som väljer Förvaltad Elfond. Genom att ni tillsammans samlar er pott av el till en större fond, kan våra experter förvalta ert elpris över tid och ser över när det är dags att göra prissäkringar. Ni behöver således inte själv avgöra om det är bäst att ha rörligt eller fast elavtal. Våra experter har koll på det åt er. De kommer nämligen aktivt jobba med Elfonden och köpa och sälja när priserna är attraktiva, allt för att ge er som kund ett så bra pris som möjligt.

Förbelar med Förvaltad elfond:

• Förvaltad Elfond passar alla som vill ha hjälp att få ett mer attraktivt och flexibelt pris över tid
• En gemensam elfond tillsammans med andra kunder skapar möjlighet för oss att jobba mer med ert elpris
• Elavtalet levererar ett elpris förvaltat av våra experter – du behöver själv alltså inte ha koll
• Du får månadsvis information hur elmarknaden rör sig
• Du väljer själv om du vill ha el från vatten-, sol- eller vindkraft.

OBS! Förvaltad Elfond ersätter vår tidigare produkt Elpool.

Fast elpris för företag

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast avtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år.

Enkelt beskrivet går det till så att vi beräknar och köper in ert företags elanvändning i elterminer på, den nordiska elbörsen, direkt för hela avtalstiden. Under avtalstiden påverkas ni inte av eventuella upp- och nedgångar på elbörsen.

Med ett fast elpris erbjuder vi omteckningsrätt

Vi erbjuder företag med årsanvändning under 70 000 kWh, möjlighet till omteckningsrätt på 3-årigt avtal vilket innebär samma elpris för lång tid framöver. Omteckningsrätten ger ytterligare trygghet. Om elpriserna skulle bli lägre ges ni möjlighet att teckna om det fasta avtalet till ett nytt pris under avtalstiden. Dubbel trygghet med andra ord.

Rörligt timpris kan ge företaget ett bra elpris 

Rörligt timprisavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma.

Rörligt timprisavtal kan ge företaget stora möjligheter att få till ett bra pris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma. Företag betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. Företaget kan dra nytta av denna avtalsform ytterligare genom att styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker företaget är beredd att ta eftersom priset varierar och kan vara lågt ena månaden och månaden efter högre. Självklart kan ni byta till ett Fast avtal, Mix 50/50 eller Förvaltat Elfond när ni så önskar.

Ni betalar vårt inköpspris från nordiska elbörsen, det som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift. Se gärna våra prognoser för elpriset.

Vinterprissäkring 

Med vinterprissäkring drabbas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader.

Att vinterprissäkra innebär att ni tillsammans med våra erfarna företagssäljare väljer vilka vintermånader ni vill låsa elpriset. Under dessa månader påverkas inte ert företags elpris av eventuella uppgångar på elbörsen.

Portföljförvaltning el- få en personlig portföljförvaltare

Om ditt företags elanvändning överskrider 1 GWh per år finns speciellt anpassade avtal. Allt för att få ett bra och förutsägbart pris. I grunden är Portföljförvaltning ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nasdaqs terminsmarknad för att minska er risk.

Mellan det avropade elpriset och det rörliga elpriset sker en avräkning. Varje månad sammanställs det ekonomiska utfallet av denna avräkning som ett resultat på er faktura. Ni väljer själva om ni vill besluta när prissäkring ska ske eller om Mälarenergi ska sköta detta åt er, så kallad diskretionär förvaltning.

Följande tjänster ingår när ni tecknar Portföljförvaltning:

  • En personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper er att ta beslut. Portföljförvaltaren finns alltid tillgänglig under den nordiska elbörsens öppettider.
  • Varje vecka får ni KrafthandelsNytt i vilket vi presenterar marknadens utveckling på kort och lång sikt.
  • Tillgång till vårt webbaserade verktyg där ni kan se aktuella marknadspriser, hur ni är prissäkrade, finansiellt resultat och finansiella prognoser.

Avropsavtal - Lås företagets elpris på valda delar

Avropsavtal innebär att ni binder vald volym och period när det är som mest gynnsamt. Grunden för denna avtalsform är rörligt timavtal. Med ett Avropsavtal kan ni aktivt påverka ert elpris. Vi erbjuder Avropsavtal till er som förbrukar mer än 1 GWh per år. Grunden för hela avropsavtalet är det rörliga elpriset. Fördelen med ett avropsavtal är att ni utifrån ett rörligt pris kan binda vald volym och period när det anses prismässigt gynnsamt. En kombination som ger våra företagskunder stora möjligheter att sänka sin totala elkostnad. Den del som inte är bunden kommer fortsättningsvis att ha ett rörligt elpris.

Med ett avropat fast pris har ni samma elpris under hela den tid som ni ropat av för. Ni kan välja att låsa in elpriset på valda delar av er förbrukning (25%, 50%, 75% eller 100%) kvartals- eller årsvis. Under denna tid påverkas ni inte av upp- och nedgångar på elbörsen Nasdaq. Vi köper då in er beräknade elförbrukning i elterminer på Nasdaq för den tid som ni ropat av. Ni betalar inköpspris från Nasdaq, det enda som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift.

Säljare av elavtal med förnybar energi.

Kontakta oss för ett prisförslag

Vi hjälper dig med företagets elavtal. Kontakta oss idag så berättar vi mer om våra olika elavtal och ger er ett prisförslag. 

Kontakta oss idag!
Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)