Gå till innehållet

Schyssta elavtal för företag

För företag med en elanvändning upp till 1GWh kan vi erbjuda lite olika typer av elhandelsavtal. Har ert företag högre förbrukning har vi även så kallad Portföljförvaltning. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att hitta det avtal som passar dig bäst. För företag med förbrukning upp till 150.000 kWh går det snabbt och enkelt att teckna elavtal själv på webben. Då får ni även ett lite lägre pris med vår webbrabatt!

Förvaltad Elfond – ett tryggt elavtal där vi gör jobbet

Förvaltad Elfond är ett ehandelslavtal som förvaltas av våra elmarknadsspecialister. Det liknar vårt elavtal portföljförvaltning som våra kunder med störst elförbrukning har. Det som skiljer sig är att ni ingår i elfonden tillsammans med våra andra kunder som väljer Förvaltad Elfond. I elfonden är vissa delar bundna och andra delar rörliga. Ditt elpris per kWh är alltså inte beständigt som ett fast pris under en viss tid, men följer inte heller det rörliga spotpriset. Priset ändras istället från månad till månad beroende på elfondens aktuella sammansättning och hur elmarknaden rör sig. Våra portföljförvaltare och specialister förvaltar ert elpris över tid och ser över när det är dags att göra prissäkringar. Ni behöver således inte själv avgöra om det är bäst att ha rörligt eller fast elavtal. 

Nyhetsbrev håller dig uppdaterad

När du har Förvaltad Elfond kommer du få månadsvisa uppdateringar kring ditt elpris och elmarknaden från vår fondförvaltare. Vi kommer på ett enkelt sätt berätta hur och varför priserna ser ut som de gör. Utskicket sker digitalt via mejl, se därför till att ha korrekta kontaktuppgifter på Mitt Mälarenergi. Här kan du se historiska elpriser för Förvaltad Elfond.

Fördelar med Förvaltad Elfond

 • Vi minimerar dina risker. När elmarknaden rör sig slipper du oroa dig över höga elpriser. Vi har koll åt dig. Priset rör sig upp och ner även i elfonden, men på ett kontrollerat och tryggt sätt.
 • Gemensam fond. Du ingår i en gemensam elfond tillsammans med andra kunder och skapar möjlighet för oss att jobba mer med ert elpris.
 • Elpris utan stora överraskningar. Vår fondförvaltare nyttjar svängningarna på marknaden, och säkrar upp stora delar av priset när elpriserna är låga. Ditt pris kommer därför att variera lite från månad till månad - men det ska alltid löna sig att ha Förvaltad Elfond i längden och ger mer trygghet än Rörligt timpris.
 • Löpande uppdateringar om elfonden. Du får månadsvis information hur elmarknaden rör sig.
 • Ingen bindningstid och bara tre månaders uppsägningstid.
 • El från sol-, vind- eller vattenkraft.  

Fast elpris - helt utan överraskningar

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast elprisavtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år. När det är dags att teckna nytt fastprisavtal får ni ett nytt pris efter hur elpriserna ser ut just då.

Enkelt beskrivet går det till så att vi beräknar och köper in ert företags elanvändning i elterminer på, den nordiska elbörsen, direkt för hela avtalstiden. Under avtalstiden påverkas ni inte av eventuella upp- och nedgångar på elbörsen.

Fördelar med ett Fast elprisavtal

 • Du har samma elpris per kWh oavsett när du använder el.
 • Ditt elpris påverkas inte av svängingarna på elmarknaden.
 • Bindningstider från sex månader till tre år.
 • El från sol-, vind, eller vattenkraft.

Rörligt timpris för företag som klarar prissvängningar 

Rörligt timprisavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma. Följ spotprisets utveckling här.

Rörligt timprisavtal kan ge företaget stora möjligheter att få till ett bra pris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma. Företag betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. Företaget kan dra nytta av denna avtalsform ytterligare genom att styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker företaget är beredd att ta eftersom priset varierar och kan vara lågt ena månaden och månaden efter högre. Självklart kan ni byta till ett Fast avtal, Mix 50/50 eller Förvaltat Elfond när ni så önskar.

Ni betalar vårt inköpspris från nordiska elbörsen, det som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift. Se gärna våra prognoser för elpriset.

Fördelar med Rörligt timprisavtal

 • Möjlighet att påverka din elfaktura genom att använda el de timmar när elen är billigare.
 • Priset styrs av Nord Pools spotpris och varierar från timme till timme.
 • Ingen bindningstid och bara en månad uppsägningstid.
 • El från sol-, vind- eller vattenkraft.

Vinterprissäkring 

Vinterprissäkring kan du med rörligt timprisavtal teckna. På så sätt påverkas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader. Att vinterprissäkra innebär att ni tillsammans med våra erfarna företagssäljare väljer vilka vintermånader ni vill låsa elpriset. Under dessa månader är ert företags elpris låst till ett fast elpris.

Portföljförvaltning el- få en personlig portföljförvaltare

Om ditt företags elanvändning överskrider 1 GWh per år finns speciellt anpassade avtal. Allt för att få ett bra och förutsägbart pris. I grunden är Portföljförvaltning ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nasdaqs terminsmarknad för att minska er risk.

Mellan det avropade elpriset och det rörliga elpriset sker en avräkning. Varje månad sammanställs det ekonomiska utfallet av denna avräkning som ett resultat på er faktura. Ni väljer själva om ni vill besluta när prissäkring ska ske eller om Mälarenergi ska sköta detta åt er, så kallad diskretionär förvaltning.

Följande tjänster ingår när ni tecknar Portföljförvaltning:

 • En personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper er att ta beslut. Portföljförvaltaren finns alltid tillgänglig under den nordiska elbörsens öppettider.
 • Varje vecka får ni KrafthandelsNytt i vilket vi presenterar marknadens utveckling på kort och lång sikt.
 • Tillgång till vårt webbaserade verktyg där ni kan se aktuella marknadspriser, hur ni är prissäkrade, finansiellt resultat och finansiella prognoser.
Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)