Gå till innehållet

Energiskatter

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet anläggningen ligger och vilken verksamhet som bedrivs. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Skattesatser på el från 1 januari 2021

 1. 44,50 öre/kWh inklusive moms (35,6 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
 2. 32,50 öre/kWh inklusive moms (26,0 öre/kWh exklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn och är 12 öre/kWh inklusive moms lägre än normalskatten.

Viktiga energiskatteförändringar som trädde i kraft 1 januari 2017

Nytt från 1 januari 2017 är att mot företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt skall energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, normalskatten. Lägre energiskatt på el fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning hos Skatteverket. Elhandelsföretagen är med andra ord inte längre mellanhand mellan kund och Skatteverket.

Följande gäller

 • Tillverkande industri, datorhallar, yrkesmässig växthusodling jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet och landström i skepp skall faktureras full energiskatt. Du skall själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktionen du är berättigad till (ned till 0,5 öre/kWh). Återbetalning sker vanligtvis en gång per kalenderår. Har du större elanvändning av minst 250 000 kWh per år kan du ansöka om medgivande om kvartalsvis återbetalning.
 • Är du en stor elanvändare kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och sköta hanteringen själv genom att göra avdrag i din deklaration istället för att söka återbetalning. Du måste då använda mer än 20 GWh el per år.
 • En gräns införs på att minst 8 000 kr per år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet betalas tillbaka. Återbetalning sker kvartalsvis eller årsvis.
 • Otillåtna stödmottagare (företag som har stora ekonomiska problem, eller är återbetalningsskyldiga av otillåtna statsstöd) skall faktureras högsta skattesats. Bedömning görs av Skatteverket.

Undantagna verksamheter

 • Spårbunden trafik med mera
 • Kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • Framställning av vissa energiprodukter
 • Kraftöverföring
 • Metallurgiska och mineralogiska processer

Frågor?

Kontakta i första hand Skatteverket för mer information om ovanstående samt hur du gör för att ansöka om återbetalning eller göra avdrag på deklaration. Du hittar också många svar på Skatteverkets webbplats.