Gå till innehållet

Elens ursprungsgarantier

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför. Nedanför visar vi elens ursprung för den el som såldes av oss förra året. Tanken är att du ska få möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart elpris.

Ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat

Alla privatkunder som tecknar elhandelsavtal med oss får el från förnybara energi. Elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier för t.ex. vattenkraft, solkraft eller vindkraft. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker hela din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen är en blandning

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier, räknats bort. Diagrammet nedan kallat Resterande försäljning består av residualmixen och hit räknas din elanvändning om du inte aktivt tecknat ett elavtal utan har ett så kallat Tillfälligt månadspris eller Anvisat månadspris.
Från februari 2024 får kunder med Tillfälligt månadspris eller Anvisat månadspris el från Fossilfri elmix. Residualmixen för 2023 hittas här: Residualmix - Energimarknadsinspektionen

Sammanställning över vår sålda el

Mälarenergi har två bolag som säljer elhandelsavtal; Mälarenergi AB och Mälarenergi Försäljning AB. Här nedan visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2023 för respektive bolag. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). Under varje diagram finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO2, kärnbränsleavfall per kWh samt hur stor andel av den totala ursprungsmärkningen som har baserats på annullering av ursprungsgarantier.

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Vattenkraft

100 procent vattenkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat ett elavtal som består helt av vattenkraft.

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Vindkraft

Vindkraft 100 procent

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat
ett elavtal som består helt av vindkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Sol

Solkraft 100 procent

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat 
ett elavtal som består helt av solkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Bra Miljöval El

Bra miljöval el 100 procent förnybart

Så här ser diagrammet ut för dig som har valt
Bra miljöval El till ditt elhandelsavtal.

Koldioxid: 0,0 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

 

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Förnybar mix (bio)

Bra miljöval el 100 procent förnybart

Så här ser diagrammet ut för dig som har valt
Förnybar mix (bio) till ditt elhandelsavtal.

Koldioxid: 0,0 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall Bra miljöval El: 0 mg/kWh

 

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Kärnkraft

Bra miljöval el 100 procent förnybart

Så här ser diagrammet ut för dig som har valt
Kärnkraft till ditt elhandelsavtal.

Koldioxid: 0,0 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall Bra miljöval El: 4,50 mg/kWh

 

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Resterande försäljning

Ursprungsmärkning diagram

Så här ser diagrammet ut för dig som inte valt någon av våra miljöprodukter, exempelvis du som har Anvisat avtal med anvisat månadspris eller Tillfälligt månadspris.

Koldioxid: 487,60 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,43 mg/kWh

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2023 - Total

Ursprungsmarkning_el_total_2022.jpg

Koldioxid: 82,24 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,25 mg/kWh

Andel av total ursprungsmärkning som är
baserad på annullering av ursprungsgarantier: 84,3 %

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2023 - Vattenkraft

vattenkraft100.jpg

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat ett elavtal som består helt av vattenkraft.

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2023 - Vindkraft

Vindkraft100.jpg

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat
ett elavtal som består helt av vindkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2023 - Sol

Solkraft100.jpg

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat 
ett elavtal som består helt av vindkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2023 - Resterande försäljning

Resterande försäljning

Så här ser diagrammet ut för dig som inte valt någon av våra miljöprodukter, exempelvis du som har Tillfälligt månadspris.

Koldioxid: 522,75 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,46 mg/kWh

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2023 - Total

Ursprungsmärkning total försäljning

Koldioxid: 86,9 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,076 mg/kWh

Andel av total ursprungsmärkning som är
baserad på annullering av ursprungsgarantier: 83,4 %

Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata utgår ifrån den nordiska produktionsmixen föregående kalenderår med hänsyn tagen till import/export, och har sedan korrigerats genom att avräkna befintliga ursprungsmärkningar i Norden och handel med ursprungsgarantier. Miljöpåverkan, som utsläpp av koldioxid och kärnbränsleavfall, är beräkningar av driftsdata från Energiföretagen Sverige.

Bakgrund till ursprungsmärkning av el

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska Ellagen 2005.