Gå till innehållet
Meny

Fast nyanslutning

Priserna gäller år 2019
Alla priser är exklusive moms

Lågspänning

Servicesäkring (A)Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt
 0-200 m
(kr)
200-600 m
(kr)
600-1200 m
(kr)
1200-1800 m
(kr)
16-25 22 100 22 100 +
189 kr/m
97 700 +
404 kr/m
340 100 +
240 kr/m
35 27 100 27 100 +
189 kr/m
102 700 +
404 kr/m
349 994 +
240 kr/m
50-63 41 100 41 100 +
189 kr/m
116 700 +
404 kr/m
378 834 +
240 kr/m

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 500 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

  • Tillägg för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. tjältining, icke ordinarie arbetstid kan tas ut.
  • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppet schakt för serviskabel inom egen fastighet. Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.
  • För serviskablar till villor med servissäkring 16–25 A ingår servisröret i anslutningsavgiften. Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät.

Högspänning

För högspänningsanslutningar upp till 2 MVA debiteras en grundavgift på 500 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk. För anslutningar över 2 MVA debiteras självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk samt del i utmatande ställverk i mottagningsstationen. Lägsta debiterade avgift är grundavgift. Grundavgiften 500 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av abonnerad effekt.

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.
Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser  jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB