Gå till innehållet

Priser för fast nyanslutning

Priserna gäller från 2022-01-01
Alla priser är exklusive moms

Lågspänning

Servicesäkring (A) Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt
  0-200 m
(kr)
200-600 m
(kr)
600-1200 m
(kr)
1200-1800 m
(kr)
16-25 29 000 29 000 +
248 kr/m
128 200 +
542 kr/m
453 400 +
329 kr/m
35 35 500 35 500 +
248 kr/m
134 700 +
542 kr/m
459 900 +
329 kr/m
50-63 53 700 53 700 +
248 kr/m
152 900 +
542 kr/m
478 100 +
329 kr/m

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 650 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

  • Tillägg till ovanstående kostnader kan tillkomma för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. vid tjältining, speciella markförhållanden och/eller icke ordinarie arbetstid. 
  • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppet schakt för serviskabel inom egen fastighet. Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.
  • För serviskablar till villor med servissäkring 16–25 A ingår servisröret i anslutningsavgiften. Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät.

Högspänning

För högspänningsanslutningar upp till 2 MVA debiteras en grundavgift på 650 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk. För anslutningar över 2 MVA debiteras självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk samt del i utmatande ställverk i mottagningsstationen. Lägsta debiterade avgift är grundavgift. Grundavgiften 650 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av abonnerad effekt.

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.
Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser  jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB