Gå till innehållet
Meny

Priser för fast nyanslutning

Priserna gäller år 2020
Alla priser är exklusive moms

Lågspänning

Servicesäkring (A)Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt
 0-200 m
(kr)
200-600 m
(kr)
600-1200 m
(kr)
1200-1800 m
(kr)
16-25 28 200 28 200 +
241 kr/m
124 600 +
519 kr/m
436 000 +
316 kr/m
35 33 065 33 065 +
241 kr/m
130 830 +
519 kr/m
457 800 +
316 kr/m
50-63 50 142 50 142 +
241 kr/m
142 374 +
519 kr/m
480 690 +
316 kr/m

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 500 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

  • Tillägg för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. tjältining, icke ordinarie arbetstid kan tas ut.
  • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppet schakt för serviskabel inom egen fastighet. Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.
  • För serviskablar till villor med servissäkring 16–25 A ingår servisröret i anslutningsavgiften. Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät.

Högspänning

För högspänningsanslutningar upp till 2 MVA debiteras en grundavgift på 500 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk. För anslutningar över 2 MVA debiteras självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens servisställverk samt del i utmatande ställverk i mottagningsstationen. Lägsta debiterade avgift är grundavgift. Grundavgiften 500 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av abonnerad effekt.

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.
Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser  jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB