Gå till innehållet

Elnätspriser

Här kan du som är privatkund läsa den aktuella prislistan, beroende på vilken säkring du har. Priserna gäller från 2022-01-01. Alla priser är inklusive moms.

Ändrade priser i elnätet 2022 - så påverkas du

Säkringsabonnemang

 Kategori/Mätarsäkring Fast avgift kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 105 28,75
16A 225 28,75
20A 275 28,75
25A 332,50 28,75
35A 387,50 28,75
50 A 470 28,75
63 A 532,50 28,75

malarenergi.se/elavbrott hittar du även information om den aktuella utryckningskostnad du kan komma att debiteras om ett anmält fel visar sig bero på brister i din egen elanläggning.

Priser inmatning max effekt 1 500 kW

  Kategori Fast avgift kr/månad Inmatningsersättning låglast öre/kWh Inmatningsersättning höglast öre/kWh
Lågspänning (0,4 kV) 0 3,5 12,625
  1. Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas.
  2. Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt Svensk normaltid under månaderna november-mars. Övrig tid är låglast

Tillfälliga anläggningar och byggkrafter

Säkringsstorlek (A)  
16-63 4 063 kr
80-250 21 250 kr
> 315 31 250 kr

Fast nyanslutning - Lågspänning

(Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt)

Energimarknadsinspektionen har höjt sina schablonbelopp för anslutningsavgifter under våren 2019 och nu anpassar vi våra anslutningsavgifter med anledning av denna ändring.
Se de nya anslutningsavgifterna nedan. Dessa gäller från 2019-06-01 och kan även laddas ned via prislistan i PDF på denna sida.

  Säkringsstorlek (A) 0-200 m 200-600 m 600-1200 m 1200-1800 m
16-25 A 36 250 kr 36 250 kr +
310 kr/m
160 250 kr +
678 kr/m
566 750 kr+
411 kr/m
35 A 44 375 kr 44 375 kr +
310 kr/m
168 375 kr +
678 kr/m
574 875 kr +
411 kr/m
50-63 A 67 125 kr 67 125 kr +
310 kr/m
191 125 kr +
678 kr/m
597 625 kr +
411 kr/m

Vad ingår i elnätspriset?

Elnätsavgiften som du betalar till ditt lokala nätföretag består av tre delar: kostnader som uppstått i stamnätet, regionnätet och lokalnätet.

Stamnätstariffen

Stamnätstariffen skiljer sig åt beroende på var du bor, och består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på stamnätets energiförluster.

Regionnätstariffen

Regionnätstariffen är oberoende av avstånd och baseras istället på lokalnätets spänningsnivå och antalet gränspunkter (det vill säga lokalnätets mottagningsstationer).

Lokalnätets tariff

Lokalnätets tariff inkluderar tjänster för överföring av el, förvaltning, drift och underhåll av nätet, samt mätning och rapportering av elen. I elnätsavgiften ingår också de avgifter som lokalnätet betalar till överliggande nät (region- och stamnätet). Även här påverkas nätavgiften av de överliggande nätens fördelning mellan fast och rörlig avgift.

Elnätsavgiften påverkas dessutom av hur förbrukningen sker. Två kunder kan ha samma årsförbrukning men olika storlek på sina säkringar. Den kund som har störst säkring på grund av större effektuttag, får då också betala en högre nätavgift.

I den fasta abonnemangsavgiften ingår även myndighetsavgifterna (Nätmyndigheten 5,44 kr, Elsäkerhet 12,81 kr, Elberedskap 49 kr) och momsen (25%).

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB