Gå till innehållet
Meny

Priser inmatningsabonnemang med max effekt 1500kW

Priserna gäller år 2020
Alla priser är exklusive moms

Inmatningsabonnemang med max. effekt 1500 kW

KategoriFast avgift kr/månInmatningsersättning låglast
öre/kW
Inmatningsersättning höglast
öre/kW
Lågspänning (0,4 kV) (1,2) 135 1,9 9,1
Högspänning (6-10-20 kV) (3) 430 1,2 8,4
  1. Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas.
  2. En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock
    bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han matat in på systemet.
  3. För anläggnings förbrukning se lågspänning effektpris.

Inmatningsabonnemang med effekt större än 1500 kW

Beräkning av avgift och ersättning för denna kategori sker utifrån aktuella förutsättningar. Vid frågor kontakta Mälarenergi.

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.
Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser  jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB