Gå till innehållet

Priser inmatningsabonnemang med max effekt 1500kW

Priserna gäller år 2022
Alla priser är exklusive moms

Produktionsanläggningar lågspänning (0,4kV)

Effekt produktions-
anläggning
Säkringsabonnemang Effektabonnemang
Fast avgift uttag kr/mån Enligt abonnemang Enligt abonnemang
Fast avgift inmatning kr/mån 0 135
Inmatningsersättning låglasttid öre/kWh 2,8 2,8
Inmatningsersättning höglasttid öre/kWh 10,1 10,1

Effektavgift och överföringsavgift (uttag) gäller enligt respektive taxa.

Produktionsanläggning högspänning 

Spänningsnivå 6 - 10 kV 20 -30 kV
  <1 500 kW nettoproducent <1 500 kW nettokonsument >1 500 kW >1 500 kW
Fast avgift uttag kr/mån 600 2 800 2 800 13 300
Fast avgift inmatning kr/mån 180 180 180 180
Effektavgift uttag kr/kW, månad 29,40 29,40 29,4 28,4
Effektavgift inmatning kr/kW, månad 0 2,9 2,9 2,8
Överföringsavgift uttag öre/kWh 2,1 2,1 2,1 2,1
Inmatningsersättning låglasttid öre/kWh 2,1 2,1 2,1 2,1
Inmatningsersättning höglasttid öre/kWh 9,2 9,2 9,2 9,2
  1. Nettoproducent betyder att inmatad energi till nät är större än uttagen energi från nät under ett kalenderår. Nettokonsument betyder att uttagen energi från nät är större än inmatad energi till nät under ett kalenderår.
  2. Effektavgift för inmatning avser inmatad effekt till nät som överskrider abonnerad effekt för uttag.
  3. Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt Svensk normaltid under månaderna november-mars.
    Övrig tid är låglast
Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB