Gå till innehållet
Meny

Priser för säkringsabonnemang

Priserna gäller år 2019
Alla priser är exklusive moms

 

Kategori/MätarsäkringFast avgift kr/månElöverföring öre/kWh
Lägenhet 76 18,10
16A 159 18,10
20A 196 18,10
25A 229 18,10
35A 257 18,10
50A 366 18,10
63A 482 18,10
Gatubelysningar 599 18,10
  • I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 9,50 SEK/år, nätövervakningsavgift med 3 SEK/år samt elberedskapsavgift med 45 SEK/år.
  • Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16A vid trefasleverans eller 25A vid enfasleverans. Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.
  • Gatubelysningsabonnemang förutsätter matning ifrån gatubelysningscentral där tändning/släckning sker 1 gång/dygn vid skymning/gryning. Alternativt tillämpas taxa för normalt säkringsabonnemang. Ingen nyanslutning sker till kategorin gatubelysning.
  • Kunder med behov av större mätarsäkring än 63A hänvisas till effektabonnemang.
  • Vid byte från större mätarsäkring till mätarsäkring mindre än 80A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
  • Önskar kund timavräkning tillkommer en avgift på 112 SEK/månad.
  • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.

Nya tider - nya utmaningar

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.

Vi jobbar mot ännu kortare avbrottstider

Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB