Gå till innehållet

Priser för säkringsabonnemang

Priserna gäller från 2022-01-01
Alla priser är exklusive moms

Kategori/Mätarsäkring Fast avgift kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 84 23
16A 180 23
20A 220 23
25A 258 23
35A 310 23
50A 376 23
63A 426 23
  • I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 10,25 SEK/år, nätövervakningsavgift med 4,35 SEK/år samt elberedskapsavgift med 39,20 SEK/år.
  • Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16A vid trefasleverans eller 25A vid enfasleverans. Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.
  • Kunder med behov av större mätarsäkring än 63A hänvisas till effektabonnemang.
  • Vid byte från större mätarsäkring till mätarsäkring mindre än 80A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
  • Önskar kund timavräkning tillkommer en avgift på 112 SEK/månad.
  • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.

Nya tider - nya utmaningar

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.

Vi jobbar mot ännu kortare avbrottstider

Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB