Gå till innehållet

Tillfälliga anläggningar och byggkrafter

Priserna gäller år 2022
Alla priser är exklusive moms

Säkringsstorlek (A) Pris kr
16-63 3 250
80-250 17 000
>315 Verklig kostnad minst 25 000

I priset för anslutningsavgiften för tillfälliga anläggningar och byggkrafter gäller följande förutsättningar:

  • In- och urkoppling av anslutningskabel i elnäts leveranspunkt t.ex. nätstation, kabelskåp och ledningsstolpe. Uppsättning och nedtagning av mätare i byggkraftskåp.
  • Kunden tillhandahåller byggkraftskåpet. I skåpet ska finnas plats för energimätare och för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK 415.
  • Byggkraftskåpet ska vara försett med fast ansluten kabel med tillräcklig längd till anvisad anslutningspunkt eller vid framdragen (befintlig) serviskabel ska installatören ansvara för att serviskabeln ansluts i byggkraftskåpet.
  • Behörig installatör ska inlämna beställning för anslutningen. Beställningen innehåller ett avtal som beskriver förutsättningarna för anslutningen som begränsas till max 12 mån. Avtalet vänder sig framförallt till kunden för anslutningen och det är ett krav att beställningen är undertecknad.
  • Tillfällig anläggning är en anslutning av mycket tillfällig karaktär och ska i princip endast godkännas med en anslutningstid på max 7 arbetsdagar.
  • Avgiften gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen.
  • I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till beställaren.
  • För eventuell flytt av mätarskåp utgår antingen självkostnaden eller ny anslutningsavgift.
  • Om skåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.
  • Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat.

Vårt elnät står inför stora utmaningar. Ökade krav på leverans och nya användningssätt med elbilar och lokalproducerad förnyelsebar energi. Vi har även ett stort re-investeringsbehov där vi också säkrar elnätet mot stormar och avgrävningar.

Allt detta gör vi för att klara en säker leverans till ett fortsatt bra pris. Vi har idag såväl låga avbrottstider som priser  jämfört med andra nätbolag i Sverige. Och vi har ambitionen att fortsätta göra det.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB