Gå till innehållet

Fördelar med fjärrvärme

När du värmer dig med fjärrvärme gör du samtidigt en viktig insats för klimatet. För med fjärrvärme kan vi ta tillvara resurser som annars skulle gått till spillo. Det är tack vare dig och alla andra som värmer sina hus med fjärrvärme som Västerås lyckats minska sina utsläpp rejält under senare år. Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige med ungefär hälften av all uppvärmning.

Tryggt och enkelt med fjärrvärme

För dig som kund är central värmeproduktion i Kraftvärmeverket ett tryggt och enkelt sätt att värma ditt hus. Du behöver inte vara expert eller ens engagera dig in din uppvärmning – den bara fungerar. För oss som leverantör gör fjärrvärme det möjligt att använda andra bränslen än vad man kan använda i små pannor hemma. Tack vare alla fjärrvärmekunder kan vi bygga stora effektiva produktionsanläggningar och ta vara på energi som annars skulle gått till spillo.

Fjärrvärme genom energiåtervinning

Mälarenergi producerar fjärrvärme och el i Kraftvärmeverket genom att energiåtervinna avfall från samhället och spill från skogsindustrin. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka koldioxidutsläppen historiskt. Fjärrvärmen började byggas ut i Sverige just för att förbättra luften i våra städer och har verkligen gjort skillnad. 

Tack vare fjärrvärmen undviker vi stora utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser i Västerås. Fjärrvärme gör det bekvämt att leva hållbart!