Gå till innehållet
Meny

Fördelar med fjärrvärmen

Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en stor central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla. I Sverige var vi tidigt ute med fjärrvärme som nu finns i de flesta städer i landet. Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige med ungefär hälften av all uppvärmning.

Stora fördelar har gjort fjärrvärmen vanlig

För dig som kund är central värmeproduktion i Kraftvärmeverket ett tryggt och enkelt sätt att värma ditt hus. Du behöver inte vara expert eller ens engagera dig in din uppvärmning – den bara fungerar. För oss som leverantör gör fjärrvärme det möjligt att använda andra bränslen än vad man kan använda i små pannor hemma. Tack vare alla fjärrvärmekunder kan vi bygga stora effektiva produktionsanläggningar och ta vara på energi som annars skulle gått till spillo.

Ett sätt att hushålla med jordens resurser

Avfall från samhället och spill från skogsindustrin blir till el och värme i Kraftvärmeverket och naturresurser sparas. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka koldioxidutsläppen historiskt. Fjärrvärmen började byggas ut i Sverige just för att förbättra luften i våra städer och har verkligen gjort skillnad. Tack vare fjärrvärme har Västerås kunnat minska sina utsläpp rejält under senare år. Att välja fjärrvärme är på så vis ett sätt att leva hållbart.
Tack alla Hemmahjältar!