Gå till innehållet

Teckna serviceavtal för din värmeväxlare

Med ett serviceavtal till din värmeväxlare, eller fjärrvärmecentral som man också kan kalla det, så säkrar du bästa möjliga värmekomfort och minimerar risken för störningar. Om något oväntat ändå skulle inträffa kan vår personal snabbt hjälpa dig. Dygnet runt, året om.

Genom våra serviceavtal får du löpande service av din värmeväxlare, bra koll på inställningar samt tips och råd för hur du bäst sköter växlaren.

 

  Serviceavtal
125 kr/månad

Serviceavtal Smart
99 kr/månad

Serviceavtal Plus 
(kan ej nytecknas)

Tillgängligt för Alla växlare oavsett ålder och fabrikat För värmeväxlare från 2020 och framåt. Köpt från Mälarenergi. Växlare installerad av Mälarenergi (max i 10 år eller tills växlaren är 10 år)
Avtalslängd Löpande tills uppsägning Upp till 12 år Upp till 10 år
Fri telefonrådgivning dagtid X X X
Fri telefonrådgivning/ felanmälan dygnet runt X X X
Ett servicebesök minst var tredje år   X  
Ett servicebesök per år X   X
Fri felavhjälpning dagtid (ej helger)   X  
Reservdelar kostnadsfria   X X
Larm vid fel tryck eller temperatur   X  
Avancerad portal med mätdata   X  
App som låter dig styra värmen m.m.   X  
Distanshjälp för injusteringar   X  
Halva priset på utryckningskonstnaden under jourtid X X X
Pris på reservdelar enligt Mälarenergis prislista X    


Serviceavtal för dig som bor i Surahammar eller Kungsör

Observera: För dig som bor i Surahammar tillkommer en besiktningskostnad på 2000 kronor för att starta serviceavtalet. Detta för att vi ska säkerställa anläggningens kvalitet.

I serviceavtalet ingår följande:

  • Fri telefonrådgivning dagtid och tillgång till jourservice hela året, dygnet runt.
  • Arbete efter felanmälan utförs kostnadsfritt under ordinarie arbetstid, det vill säga 7.30-16.00 på vardagar. Om nya delar behövs, debiteras dessa enligt gällande prislista.
  • Vartannat år ingår ett servicebesök, som du själv bokar, där fjärrvärmeanläggningen kontrolleras. En timmes arbetstid, mellan 7.30 och 16.00 vardagar, ingår och du betalar bara för eventuella komponenter som måste bytas ut.
  • Fjärrvärmeservice för villa kostar 75 kronor/månad inkl. moms (näringsidkare i Surahammar 150 kronor/månad inkl. moms).
  • Ett serviceavtal tecknas på två år. Därefter förlängs avtalet automatiskt ett år i taget.

Felanmälan för Surahammar sker under dagtid till kundcenter på 021-39 50 50.

Felanmälan för Kungsör sker under dagtid till Värmeverket i Kungsör på 0227-10211 eller till Driftcentralen på 021-18 19 00.

Ja, jag vill veta mer om serviceavtal