Gå till innehållet
Meny

Krafthandelsnytt

Aktuell information från Mälarenergi 2021-01-29

Krafthandelsnytt

Fundamental analys

Elterminspriserna har stigit den senaste veckan och det beror främst på ännu torrare och kallare väderprognoser och där kylan ser ut att hålla i sig under hela den kommande tvåveckorsperioden. Samtidigt har spotpriserna kommit in högt och detta har också bidragit till styrkan i främst de närmaste
terminskontrakten.

Det vi även har sett den här veckan är att svagheten i det närmaste årskontraktet 2022, som vi upplevt de senaste veckorna, har avtagit och vänt uppåt och ser ut att avsluta veckan starkt. Samtidigt har skillnaden mot det tyska årskontraktet minskat vilket kan tyda på att aktörerna i den nordiska marknaden nu lägger mer vikt på väderutvecklingen och den försämrade hydrologiska balansen.

På råvarusidan så har vi haft en ganska osäker utveckling, där CO2 har svajat lite fram och tillbaka. CO2 ser dock något svagare ut igen här i slutet av veckan och vi ligger nästan en euro lägre än förra fredagen. När det gäller kol och gas så har de hållit sig ganska bra och här ser vi ingen större skillnad från förra veckan. Totalt sett så har vi ganska oförändrad marginalkostnad för kol- och gasbaserad elproduktion. Tyska priser har dock kommit ned något sedan förra veckan och det beror nog enbart på högre korrelation direkt mot CO2 i nuläget.

Till nästa vecka väntas fortsatt lite högre spotpriser. Denna vecka ser systempriset ut att levereras kring 54 EUR och nästa veckas handlas någon euro högre och det finns nog risk att vi kan se enstaka dagar ännu högre än så. När det gäller kronan så händer inte så mycket. EURSEK ligger marginellt högre än förra veckan på 10,12.

Kärnkraftsläget

Kärnkraftsproduktionen i Norden ligger på 100% av installerad kapacitet. Ringhals 1 är nu nedlagd sedan årsskiftet. De första årliga revisionerna går inte igång förrän i slutet av april.

Magasinsläget

Tillrinningarna ligger på nytt under normala nivåer i och med kalla temperaturer och så kommer det att se ut i ytterligare två veckor med nuvarande väderprognoser. I vecka 3 minskade vattenmagasinen i Norge med -2,67% och i Sverige med -3,00%. Totalen för Norge är 71,58% och i Sverige 67,20%. Vattenmagasinen töms av i snabb takt vilket är normalt för årstiden. Vattenmagasinsnivåerna ligger fortfarande högt men är
på väg ned mot mer normala nivåer.


Teknisk analys

Kvartalskontraktet Q2-21 har stigit kraftigt under veckan och bröt upp förbi den senaste toppen på 30,80 EUR och handlas just nu kring 32,90 EUR. Detta är nära toppnivåer som vi hade under 2019 och ska väl ses som ett ganska svagt motståndsområde eftersom det är så långt tillbaka i tiden. Vi hade en liten rekylfas från 30,80 ner till 26,25 EUR men nu har vi alltså på nytt vänt uppåt och kontraktet är i en starkt stigande trend den senaste månaden. 

Årskontraktet ENOYR-22 har inte korrelerat så mycket mot Q2 förrän i slutet av veckan då vi sett en uppgång i kontraktet. YR-22 bottnade under veckan på 24 EUR men har sedan snabbt vänt uppåt igen och omsätts just nu kring 27 EUR. Här finns det potential upp mot den senaste toppen på 29,30 EUR som vi hade i början på januari. På nedsidan har vi starkt stödområde kring 24-24,50 EUR. Årskontraktet har inte haft samma starka utveckling som Q2 och är mer neutralt på medellång sikt.

Framtida utsikter

Utvecklingen på elterminsmarknaden blev ungefär som vi tänkte oss med ett stabilt och bekräftat torrt väder som drivit upp de närmaste terminskontrakten och där vi nu även fått en påverkan även på det närmaste årskontraktet vilket känns rimligt utifrån de fundamentala förändringarna i Norden med en
hydrologi som ser ut att försvagas kraftigt framöver. 

Den hydrologiska balansen ser nu ut att gå mot normala eller t.o.m. under normala nivåer inom ett par veckors tid och det gör att vattenproducenter i Norden kommer att ha full kontroll över sin produktion och prisbilden kommer att korrelera mer mot marginalkostnad för kol och gasbaserad elproduktion och mot högre priser nere på kontinenten.

Detta är alltså förutsättningarna med dagens väderprognoser inräknade och de ser ju i nuläget mycket torra och kalla ut och det finns såklart en känslighet om vi skulle så tillbaka mot blötare och mildare prognoser igen. Men det känns verkligen som att vi är inne i en torr trend och det känns troligt att vi får den försämring av hydrologi som vi ser i de långsiktiga prognoserna. 

På råvarusidan har det varit lite stökigt under veckan och då kanske främst i CO2 som har slagit fram och tillbaka och som ser ut att avsluta veckan med fallande pris. Detta pressar främst tyska priser och det är väl det som är den största skillnaden den här veckan att nordiska terminspriserna istället har visat en större styrka och spreaden mot tyska priser har gått ihop nu i slutet av veckan. 

Så länge som vädret håller sig torrt i Norden så kommer denna utveckling att fortgå. Det borde i alla fall vara så i ett fundamentalt perspektiv. Sen kan det komma in säkringsbehov från producenter som kan pressa ned priserna, med det känns som den aktiviteten kanske avtagit något. 

Så inför nästa vecka ser vi fortsatt potential till stigande elterminspriser, både i de närmaste terminskontrakten och i årskontrakten och då kanske främst 2022.

Rekommendation

Rekommendation prissäkring slutkund

  Utveckling 1 v Prisprognos lång sikt
Kvartal Q2-21 Upp  
År 2022 Upp  
År 2023 Upp  
År 2024 Upp  

Prisdrivande faktorer

Närmaste terminskontrakt: Torra och kalla väderprognoser ger stigande elterminspriser i frontkontrakten. Kylan ser ut att bli bestående i alla fall två veckor och detta kommer ge fortsatt styrka till spotpris och närmaste terminskontrakt.
Årskontrakt 2021 och framåt: Även år 2022 börjar påverkas av det torra och kalla vädret och försämringen av den hydrologiska balansen i Norden. 2023 och framåt har inte haft samma uppgång men följer med i och med stark utveckling i frontkontrakten. CO2 något ner sen förra veckan och vi har inte sett samma starka utveckling för tyska elterminspriser.

Prisinfo

Spotpriser (EUR/MWh) Systempris Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
22.01.21 29,25 EUR 254,41 SEK 300,33 SEK 300,33 SEK
23.01.21 36,78 EUR 334,97 SEK 385,60 SEK 439,71 SEK
24.01.21 44,76 EUR 481,26 SEK 481,26 SEK 481,86 SEK
25.01.21 53,66 EUR 513,07 SEK 605,52 SEK 605,52 SEK
26.01.21 53,44 EUR 497,89 SEK 604,60 SEK 604,60 SEK
27.01.21 55,63 EUR 536,16 SEK 583,56 SEK 583,56 SEK
28.01.21 56,82 EUR 561,65 SEK 586,65 SEK 586,65 SEK
29.01.21 51,66 EUR 516,32 SEK 554,14 SEK 554,14 SEK

 

Nasdaq terminskurser (EUR/MWh) Sys/Pris SE3/Pris Förändring 1v
Kvartal Q2-21 32,50 EUR 380 SEK +32 SEK
År 2022 27,00 EUR 313 SEK +19 SEK
År 2023 25,80 EUR 299 SEK +9 SEK

Statistik och valuta

Hydrologisk balans: 2021-01-28 +7,8Wh (Prognos v.5 +3,2 TWh).
Valuta: EUR/SEK: 10,12 (Kronan har försvagats något mot euron sen förra veckan).
Elcertifikat: Mälarenergis priser: Spot ligger på 0,6 öre/kWh (2,15 SEK). Mars -21 ligger på 0,6 öre/kWh (2,25 SEK).
Utsläppsrätter: EUADEC-21 (leverans december 2021) är ned, senast omsatt 33,76 euro/ton.