Gå till innehållet

Allt om elpriserna och elmarknaden  

Att förstå hur elpriserna sätts är inte helt lätt. Elmarknaden är komplex och det är många olika faktorer som spelar in när elpriserna går upp och ner. Till det har vi två olika elbörser - på den ena sätts kortsiktiga spotpriser och på den andra långsiktiga priser.

OBS! Din totala kostnad för el är uppdelad i två delar – elnät och elhandel. Den här sidan handlar om elhandelspriset - alltså elpriset per kWh (kilowattimme). Läs mer om elmarknaden och hur allt fungerar. 

Teckna elavtal i soffan.jpg

Aktuella elpriser för elhandelsavtal

Här är elpriserna för våra olika elhandelsavtal. Priserna är för elområde 3 och inkl moms. Exakta priser och prisjämförelser ser du i vår digitala tjänst för att teckna elavtal. Läs om vad som påverkar elpriserna.

Det rörliga spotpriset timme för timme hittar du här!

 • Förvaltad Elfond: 86,51 öre/kWh
  (Priset som visas är för augusti.
  Snittpriset för 2021 och 2022 tillsammans: 121,73 öre/kWh.) 
  Vill du ha ett elpris som förvaltas av våra fondförvaltare som kan ändras från månad till månad men som är mer stabilt och attraktivt över tid är Förvaltad Elfond elavtalet för dig!
  Se tidigare elfondspriser.
 • Rörligt pris: 67,28 öre/kWh 
  (Priset som visas är ett volymvägt snittpris för augusti.
  Snittpriset för 2021 och 2022 tillsammans: 146,38 öre/kWh.) 
  Se vad det rörliga timpriset är just nu!
  Det rörliga timpriset passar dig som vill kunna påverka din faktura genom att använda elen när den är som billigast. Exempelvis ladda elbilen eller köra tvättmaskinen på natten när elpriserna oftast är lägre.
  Se tidigare månadspriser. 
 • Fast elprisavtal 3 år: 131,38 öre/kWh
 • Fast elprisavtal 1 år: 114,50 öre/kWh
 • Fast elprisavtal 6 månader: 122,63 öre/kWh
  Vill du ha full trygghet med ett beständigt pris över tid är fast elpris det du ska välja, du får ett nytt pris först när det är dags att teckna nytt elavtal. 

 • Mix 50/50: 91,20 öre/kWh
  (Priset är ett ungefärligt pris där den rörliga delen är ett volymvägt snittpris för augusti)
  Mix 50/50 är en kombination av rörligt pris och fast pris 1 år. (För ena halvan av din förbrukning betalar du priset för fast pris 1 år och andra halvan rörligt elpris.)
 • Vinterprissäkring: 142,63 öre/kWh
  Med vår vinterprissäkring så låser du ditt rörliga elpris under perioden 1 december till och med den 31 mars. Den 1 april när vinterprissäkringen tar slut går elavtalet automatiskt över till ett rörligt elavtal.

Priserna är inklusive moms och baserade på elområde 3.

Vilket elpris gäller för just dig?
Tänk på att priset påverkas av var du bor och startdatum på ditt avtal. Vill du se de priser som gäller för just dig? Klicka på knapparna nedan för att se pris utifrån din ort och ditt önskade startdatum. Du kan då även se en beräknad månadskostnad baserad på just din förbrukning. 

Rörliga elpriser per timme och dagens elprisutveckling 

På den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna på Nord Pool Spot visar enbart spotpriset och inkluderar alltså inte vår elcertifikatsavgift, våra relaterade kostnader i samband med inköp av el, kostnader för ursprungsmärkning, vårt påslag eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt kl. 13.00 varje dag.

Faktorer som påverkar elpriset

Elmarknaden är komplex och vi har elpriser som sätts både på kort och lång sikt. Både de kortsiktiga rörliga spotpriserna och fasta elpriserna påverkas av många faktorer.

Läget just nu på elmarknaden

Under september har vi haft det lägsta spotpriset på tre år. Det beror på det väldigt blöta vädret som varit, eftersom det gett överfulla vattenlager i vattenkraftstationerna – speciellt i Norge. I Europa har man fortsatt använda mindre gas, samtidigt som tillflödet av gas varit fortsatt högt. Det här har gjort att gaspriserna är mycket lägre i år jämför med samma period förra året. Det här speglar även av sig på elterminsmarknaden (där de framtida priserna handlas) vars priser också är på nivåer som inte vi inte sett på länge.

Inför den här vintern är läget på elmarknaden mycket bättre än vid samma tidpunkt förra året. Oktober kommer med största sannolikhet ha fortsatt låga spotpriser. Och just nu förväntar vi oss betydligt lägre priser under vintern än vad vi gjorde inför vintern förra året. Men det råder fortfarande stor osäkerhet på elmarknaden.

Prisutvecklingen framåt kommer att bero på vilket väder vi får. Eftersom elmarknaden som bekant väldigt styrd av vädret. Blir det kallt och torrt kommer elpriserna förmodligen gå upp, men om det milda och blöta vädret består kan vi förvänta oss fortsatt låga priser. Det finns även andra händelser som kan påverka prisbilden. Så som oväntade stopp i gasleveranserna, problem med kärnkraften eller andra händelser som minskar utbudet av el. Även isläggningen vid vattenkraftstationerna, som sker i princip varje vinter, kan ge tillfälliga höjder i spotpriset. Eftersom detta tillfälligt begränsar produktionen vid vattenkraften.

Allmänna faktorer som påverkar elpriset på kort och lång sikt

Elpriserna styrs av utbud och efterfrågan. Alltså hur mycket el som kommer produceras gentemot hur mycket el som kommer användas. Utbud och efterfrågan påverkas i sin tur av en rad olika faktorer, så som:

 • Det behöver regna på rätt ställen. 
  När det regnar lite och är torrt på de platser som vattenkraftverk finns blir det dåligt med vatten där. Vattenkraftsproducenter kör därför inte för fullt hela tiden utan sparar ibland på vattnet för att det inte ska bli helt tomt i magasinen.
 • Mycket vindkraft - men då krävs det att det blåser.
  Det har aldrig förut funnits så många vindkraftverk, men om det inte blåser tillräckligt så gör de inte tillräckligt med nytta. Blåser det mycket går oftast elpriserna ner och blåser det lite går de upp.
 • Årstider.
  När vi går mot vår minskar behovet av el vilket gör att läget inte blir lika ansträngt på el- och energimarknaderna som under en kall vintermånad. Detta kan påverka elpriserna positivt. Däremot om sommaren blir varm, torr och vindstilla går priserna upp. Normalt sett är elpriserna högre på vintern än sommaren, då efterfrågan på el är högre, men detta är ingen total sanning eftersom vi aldrig vet exakt vilket väder vi får under våra olika årstider.
 • Omvärldshändelser.
  Kriget och oroligheterna i Europa skapar i sin tur oro för energitillgångarna i Europa under lång tid framåt. Det här påverkar även svenska el- och energimarknaden.
 • Elpriserna i Europa berör även oss i Sverige.
  Vi har överföringsförbindelser för el med övriga Europa, därför påverkas vi även av när elpriserna i Europa stiger.
 • Utsläppsrätter.
  Systemet för utsläppsrätter är ett politiskt beslutat system inom EU. En utsläppsrätt ger rätt att släppa ut 1 ton koldioxid eller motsvarande mängd av vissa andra växthusgaser. De elproducenter som släpper ut koldioxid måste köpa utsläppsrätter för sin produktion och därför påverkas elpriserna i Europa och Norden när priserna på utsläppsrätterna går upp eller ner.
 • Svenska kronans värde.
  Kursen på den svenska kronan jämfört med Euron spelar in, eftersom vi som elhandelsföretag köper all el i Euro och sedan säljer den i svenska kronor.
 • Priser på gas, kol och olja påverkar.
  Går råvarupriserna upp går även priserna på elen som tillverkats från dessa energikällor upp. Elpriserna från dessa källor – som utgör en stor del av Europas elproduktion, främst gaskraft – har ökat kraftigt senaste tiden. I Sverige produceras ingen eller en väldigt liten del el av gas, kol och olja – men vi påverkas ändå av detta då det nordiska elkraftssystemet är sammanlänkat med europeiska. 
 • Mindre andel kärnkraft i Sverige.
  Avvecklingen av kärnkraft som har skett de senaste åren bidrar till att utbudet av planerbar el har minskat i Sverige. Kärnkraften har ersatts med förnybar el, främst från vindkraft i norra Sverige. 

Stora svängningar på elmarknaden - en verklighet?
2020 gick till historien som det billigaste elåret på många år. December 2021 däremot var det historiskt höga elpriser. Variationerna i elpriserna upplevs såklart därför som mer påtaglig för dig som kund och vår tro är att elmarknaden och elpriserna kommer vara fortsätta att vara volatila i framtiden. Vi kommer bli än mer beroende av el och samtidigt kommer vi alla bli tvungna att ta mer ansvar för hur och när vi använder el – vilket betyder att vi alla kommer att behöva vara flexibla. Allt för att nå de höga klimatmålen vi har för att kunna ha en hållbar värld för framtida generationer.

4000x2000px_Faktorer som påverkar elpriset_metrokarta_utanLogga.jpg

Skillnaden på rörliga och fasta elpriser

Det rörliga elpriset sätts efter Nord Pools spotpris, ett pris som sätts per timme. Fasta elpriser behöver däremot handlas upp som finasiella elkontrakt för att kunna sätta och säkra elpriser under en viss period. Elkontrakten handlas på den finansiella elbörsen Nasdaq och köps för olika tidsperioder – kvartal eller år. Handeln kan i många avseenden liknas med hur handeln med aktier sker. Ett fastprisavtal byggs sedan upp av kontrakt som täcker den avtalade tiden, allt från sex månader till tre år. Man kan alltså inte binda sig på ett rörligt elpris som baseras på Nord Pools spotpris utan våra fasta elpriser baseras på så kallade terminspriser som är för olika tidsperioder.

Kostnad för att få och främja förnybar el

El kommer från många olika energikällor och är något som produceras och förbrukas i princip samtidigt. Elen, eller elektronerna, tar alltid den närmaste vägen och går inte att särskilja. Därför kan ingen garantera att det exempelvis är just el från vattenkraft som kommer ut i ditt eluttag. Det vi som elhandelsföretag kan göra är att köpa ursprungsgarantier för förnybara energikällor. Då är du garanterad att så mycket el som du använder, så mycket el produceras från den energikälla du valt – vatten-, vind- eller solkraft. En annan del i elpriset är elcertifikat. Det är något som alla som använder el måste betala enligt lag. Elcertifikatet finns till som ett instrument för att främja elproduktionen från förnybara källor som vatten-, vind- och solkraft. Vi som elhandelsföretag har i uppdrag att köpa in elcertifikat för våra kunders räkning.

Skillnad på elpriser i Sverige

Sverige är indelat i fyra olika elområden; SE1, SE2, SE3 och SE4. (SE1 längst i norr och SE4 är södra Sverige.) Historiskt och även idag kan priserna skilja sig för de olika elområdena. Priserna för SE1 och SE2 är mycket lägre än SE3 och SE4, där priserna för SE4 är allra högst. Det beror mycket på att vårt sydligaste elområde är sammankopplat med Europa. Det beror även på att vi i södra Sverige haft mycket mer kärnkraft än i norra Sverige där vattenkraften dominerat. När man nu fasar ut kärnkraften och ersätts med vindkraft i stor utsträckning så får man inte samma stabila elleverans eftersom vinden varierar mycket mer. När det blåser lite blir utbudet på el i SE4 begränsat och får då svårare att möta förbrukningen. Och som vi vet leder lägre utbud till högre priser om utbudet är oförändrat.

Vad kan jag göra för att minska elkostnaden?

22 smarta tips för att minska din elförbrukning och då även din kostnad.

Det här kan du göra

Räkneexempel för elpriser

För att det ska bli lättare att förstå vad som händer med din elkostnad per månad när elhandelspriserna går upp har vi gjort ett räkneexempel. Tänk på att du som har fast elprisavtal inte rörs av prisförändringar förrens det är dags för dig att teckna nytt elavtal.

OBS! Vi utgår från att du haft priset 50 öre/kWh för din elförbrukning. Priset 50 öre inkluderar moms. Utöver priset per kWh tillkommer en fast avgift på 420 kr/år som är medräknad i vårt exempel. Priset är endast för elhandel, alltså tillkommer pris för elnätskostnader.

 

  2000 kWh/år 5000 kWh/år 10 000 kWh/år 20 000 kWh/år
Kostnad per månad om priset är 50 öre/kWh 118 kr 243 kr 452 kr 868 kr
Ökning per månad om priset stiger med 20 öre/kWh 33 kr 83 kr 167 kr 333 kr
Ökning per månad om priset stiger med 40 öre/kWh 67 kr  167 kr 333 kr 667 kr
Ökning per månad om priset stiger med 60 öre/kWh 100 kr 250 kr 500 kr 1 000 kr

 

Bra att veta gällande elförbrukning och boendetyper

 • Bor du i lägenhet använder du ungefär 1700-4000 kWh/år.
 • Bor du i villa eller radhus använder du ungefär 5000-10000 kWh per/år (har du exempel elbil som du laddar hemma blir din elförbrukning högre).
 • Bor du i eluppvärmd villa använder du från 20000 kWh/år.

Hur ser min förbrukning ut?

Fakturor och förbrukningsdata hittar du på Mitt Mälarenergi.

Mitt Mälarenergi

Betala samma belopp, varje månad

Utjämnad betalning, passar dig som vill fördela dina kostnader jämnt över hela året och som köper el, vatten eller värme från oss.
En tjänst där du betalar samma belopp varje månad. Enkelt, tryggt och utan överraskningar.

Läs mer och teckna!

Hur fungerar elmarknaden?

Hur fungerar elmarknaden och vad du betalar för som kund egentligen? Och vad är det egentligen för skillnad på elhandel och elnät? 

Läs mer om elmarknaden

Utveckling och historik av våra elpriser

Här kan du se hur våra priser sett ut de senaste åren.

Historiska elpriser
Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)