Gå till innehållet

Elprisutveckling och historik av våra elpriser

Elpriset och elmarknaden rör sig ständigt både upp och ner. Du kan läsa mer om de många olika faktorer som påverkar våra elpriser här. På just den här sidan redovisar vi historiska priser för alla våra olika elhandelsavtal. I tabellerna nedan kan du se hur elprisutvecklingen sett ut rörligt elpris, förvaltad elfond och fast elpris.

Mer information om våra elhandelsavtal hittar du här.

Rörligt elprisavtal

Priserna är i öre/kWh, inklusive elcertifikat, påslag, ursprungkälla vattenkraft och moms. Har du timavläst mätare kommer priserna nedan inte stämma exakt för dig, utan det här är ett volymvägt schablonpris för tidigare månader.

Volymvägda månadspriser för elområde 3

 Månad 2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024
Januari  47,44  85,23  39,28  70,71 148,90 141,76 123,20
Februari  59,94  73,41  32,88  78,74 115,16 127,28  
Mars  67,76  63,98  26,78  54,65 183,30 126,85  
April  61,19  62,95  19,85 49,67 124,58 109,16  
Maj  55,15  56,12  24,73 63,34 143,87 72,61  
Juni  69,54  41,98  39,84  58,74 177,39 86,29  
Juli  81,15  55,09  19,21  82,41 128,49 66,71  
Augusti  88,76  59,11  53,11 93,07 313,50 67,28  
September  82,84  55,48  51,87 126,65 316,20 49,23  
Oktober  73,29  60,06 37,09 93,65 127,65 61,71  
November  79,61  65,03  41,48 127,83 208,36 127,04  
December  80,34  55,51  48,09 246,50 379,74 120,03  
               
Medel 70,58  61,16 36,18 95,50 197,26    

Volymvägda månadspriser för elområde 4

 Månad 2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024
Januari  47,96 85,92 42,99 71,95 155,10 156,03 129,43
Februari  60,93 74,02  32,90 79,36 121,98 152,88  
Mars  67,81  64,02  29,58 65,73 214,94 141,23  
April  61,28  63,16  26,05 60,91 152,12 116,26  
Maj  58,90 57,82 26,29 68,92 189,00 112,93  
Juni  72,94 46,52  40,13 100,63 240,59 148,79  
Juli  82,33 58,32 38,05 95,70 173,04 71,73  
Augusti  90,58 61,59 60,95 116,11 412,71 82,31  
September  85,41 58,23 54,95 164,46 331,53 84,03  
Oktober  82,93 66,69 43,23 120,89 129,23 65,06  
November  85,07 65,76  56,01 161,29 216,61 133,25  
December  81,33 56,33  56,51 253,12 381,16 123,28  
               
Medel 73,12 63,20 42,30 113,26 226,50    

Volymvägd = Det volymvägda elpriset innebär att du som kund betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på Nord Pool Spot och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. Det rörliga inköpspriset av el är med andra ord ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pool Spots timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Observera att om du har ett timprisavtal betalar du för hur din egen användning varierar med börspriset/timme, utan kundkollektivets förbrukningsprofil.

Förvaltad Elfond

I tabellerna nedan kan du se prisutvecklingen för Förvaltad Elfond. Elpriset för Förvaltad Elfond sätts månadsvis i efterhand. Priserna nedan visas i öre/kWh och inkluderar elcertifikat, påslag, ursprungskälla för elen (vattenkraft) och moms.

Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 3 (SE3)

 Månad 2020  2021 2022 2023 2024
Januari    65,95 129,31 275,90 126,28
Februari    67,83 111,93 225,03  
Mars    57,09 147,36 196,03  
April    50,33 115,60 159,40  
Maj    53,94 113,41 117,26  
Juni    52,19 137,40 102,26  
Juli    59,06 109,65 86,64  
Augusti    67,80 222,53 86,51  
September  53,14 89,80 228,03 84,76  
Oktober  38,40 77,43 167,03 111,76  
November  42,79 95,05 226,65 141,89  
December  49,34 147,56 328,40 139,15  
           
Medel 45,92 73,67 169,78    

 

Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 4 (SE4)

 Månad 2020  2021 2022 2023 2024
Januari    67,33 135,44 290,15 132,53
Februari    68,20 118,93 274,78  
Mars    68,21 178,86 209,90  
April    61,58 143,23 166,90  
Maj    59,56 158,91 156,76  
Juni    93,94 201,03 156,14  
Juli    72,31 154,78 91,64  
Augusti    90,93 324,53 101,51  
September  56,21 127,55 243,40 114,89  
Oktober  44,54 117,43 168,65 115,14  
November  57,31 129,05 234,78 148,26  
December  57,77 152,94 332,15 142,65  
           
Medel 53,96 92,42 199,56    

 

Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 1 (SE1)

 Månad 2020  2021 2022 2023 2024
Januari    61,08 35,44 243,90 101,65
Februari    51,95 43,93 146,03  
Mars    41,84 41,11 138,15  
April    41,33 69,10 128,15  
Maj    47,19 58,41 104,14  
Juni    44,06 57,40 96,26  
Juli    48,94 35,90 85,89  
Augusti    55,68 32,53 68,89  
September  47,58 42,43 83,40 63,26  
Oktober  35,00 36,18 104,53 78,01  
November  17,14 44,05 205,53 106,39  
December  31,68 58,81 225,53 120,15  
           
Medel 32,85 47,80 82,73    

 

Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 2 (SE2)

 Månad 2020  2021 2022 2023 2024
Januari    61,08 35,44 244,65 101,65
Februari    52,95 44,55 146,03  
Mars    41,71 41,11 138,15  
April    40,95 70,23 128,15  
Maj    47,69 58,41 104,26  
Juni    44,06 57,40 97,39  
Juli    50,06 35,90 86,14  
Augusti    55,55 75,03 68,89  
September  47,68 42,43 83,40 63,26  
Oktober  35,31 36,18 105,53 78,01  
November  17,24 41,68 209,78 106,39  
December  31,63 58,81 230,28 120,15  
           
Medel 32,97 47,76 87,26    

 

Fast elavtal