Gå till innehållet

Elprisutveckling och historik av våra elpriser

Elpriset och elmarknaden rör sig ständigt både upp och ner. Du kan läsa mer om de många olika faktorer som påverkar våra elpriser här. På just den här sidan redovisar vi historiska priser för alla våra olika elhandelsavtal. I tabellerna nedan kan du se hur elprisutvecklingen sett ut. Alla elpriser är för elområde 3. 

Mer information om våra elhandelsavtal hittar du här.

Rörligt elprisavtal

Volymvägda månadspriser för elområde 3. Priserna är i öre/kWh, inklusive elcertifikat, påslag, ursprungkälla vattenkraft och moms. Har du timavläst mätare kommer priserna nedan inte stämma exakt för dig, utan det här är ett volymvägt schablonpris för tidigare månader.

 Månad 2018  2019  2020  2021 2022
Januari  47,44  85,23  39,28  70,71 148,90
Februari  59,94  73,41  32,88  78,74 115,16
Mars  67,76  63,98  26,78  54,65 183,30
April  61,19  62,95  19,85 49,67 124,58
Maj  55,15  56,12  24,73 63,34  
Juni  69,54  41,98  39,84  58,74  
Juli  81,15  55,09  19,21  82,41  
Augusti  88,76  59,11  53,11 93,07  
September  82,84  55,48  51,87 126,65  
Oktober  73,29  60,06 37,09 93,65  
November  79,61  65,03  41,48 127,83  
December  80,34  55,51  48,09 246,50  
           
Medel 70,58  61,16 36,18 95,50  

Volymvägd = Det volymvägda elpriset innebär att du som kund betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på Nord Pool Spot och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. Det rörliga inköpspriset av el är med andra ord ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pool Spots timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Observera att om du har ett timprisavtal betalar du för hur din egen användning varierar med börspriset/timme, utan kundkollektivets förbrukningsprofil.

Förvaltad Elfond

I tabellen nedan kan du se prisutvecklingen för Förvaltad Elfond. Elpriset för Förvaltad Elfond sätts månadsvis i efterhand. Priserna nedan är för elområde 3 och visas i öre/kWh. Priserna inkluderar elcertifikat, påslag, ursprungskälla för elen (vattenkraft) och moms.

 Månad 2020  2021 2022
Januari    65,95 129,31
Februari    67,83 111,93
Mars    57,09 147,36
April    50,33 115,60
Maj    53,94  
Juni    52,19  
Juli    59,06  
Augusti    67,80  
September  53,14 89,80  
Oktober  38,40 77,43  
November  42,79 95,05  
December  49,34 147,56  
       
Medel 45,92 73,67  

 

Fast elavtal