Gå till innehållet
Swedac

Fördela kostnaderna rätt

Med IMD, Individuell mätning och debitering ser ni till att kostnaderna för till exempel varmvatten, kallvatten och fjärrvärme fördelas rättvist bland de boende.

IMD är ett säkert sätt att se till att era hyresgäster eller bostadsrättsföreningsinnehavare bara betalar för sin egen förbrukning. Det ger nöjdare boende samtidigt som ni sparar såväl pengar som miljö. Studier visar att de flesta boende sänker användningen av såväl vatten som värme när kostnaderna fördelas via IMD. Det innebär både en besparing för föreningen och för miljön.

Vi har ett väl utbyggt och kvalitetssäkrat system för insamling av data vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Vi sköter faktureringen. Allt samlas på en faktura och ingen handpåläggning krävs av er.

IMD innebär 

  • Individuell mätning av Mälarenergis tjänster
  • Rättvis fördelning av kostnader
  • Användningen debiteras på din elnätsfaktura
  • Ökad kostnadseffektivitet
  • Ökat medvetande kring användning av till exempel vatten och värme

Elbilsladdning med individuell mätning och debitering

När flera boende delar på platserna för elbilsladdning dyker ofta frågan upp hur kostnaderna kan fördelas rättvist. Genom lösningen IMD från Mälarenergi kan ni säkerställa att de boende bara betalar för sin egen elbilsladdning och att de boende som inte nyttjar tjänsten inte belastas av kostnaderna. Vi jobbar främst med Garo som leverantör. Men kan ansluta alla laddboxar som har OCPP-protokoll.

Alla användare får, via en app, tillgång till en personlig portal där all information finns samlad. Där ser du laddhistorik, faktisk förbrukning, fakturor, översikt över dina fordon och en karttjänst som visar publika laddstationer i Europa. Styrelsen får dessutom ett eget login för att enkelt kunna få en överblick över hela anläggningens användning.

Samtliga som ska ha tillgång till laddstationerna registrerar sig via Mälarenergi och beställer då ett eget RFID-kort/-bricka.

Vill du veta mer om individuell mätning - IMD?