Gå till innehållet
Meny

Installationsanmälan fjärrvärme

Formuläret nedan fylls i av rörentreprenören senast 14 dagar innan arbetet påbörjas.

I anmälan vill vi även få information om datumet som anslutning önskas.

Viktigt:

  • Anmälan görs två veckor innan växlaren monteras
  • Flytt av El till värmemätaren ombesörjs av installatör och ska ske samma dag och göras så fort fjärrvärmen är kopplad.
  • Serviceventilerna får inte öppnas innan el till mätaren är färdig så att Mälarenergi kan komma och ansluta mätaren elektriskt.
  • Vid akuta byten måste tiden omförhandlas och du behöver kontakta Mälarenergi för omdirigering/fördelning av arbeten (det kan komma att bli en kostnad för att tidigarelägga bytet av växlare).
  • ASBEST ska saneras av behörig/godkänd av arbetsmiljöverket företag och vara gjort innan ert arbete påbörjas om asbest finns i anslutning till arbetsplatsen (anmälan kan komma att göras till arbetsmiljöverket om installatör slarvar med asbesthantering).

Tänk på att:

  • I huvudsak används stålrör på primärsida.
  • Ventilbyten kan komma att behövas göras i samband med växlarbytet och beslut om detta tas på plats samma dag som installationen påbörjas. Fjärrvärmen stängs då av under ca en timme på förmiddagen någon gång mellan 9.30 – 13.30