Gå till innehållet

Installationsanmälan fjärrvärme

Formuläret nedan fylls i av rörentreprenören senast 14 dagar innan arbetet påbörjas.

I anmälan vill vi även få information om datumet som anslutning önskas.

Viktigt:

  • Arbeten på primärsidan ska utföras av företag som uppfyller de standarder för svetsning och lödning som framgår i Energiföretagens Tekniska bestämmelser f:101 , Fjärrvärmecentralen – utförande och installation.

  • Utställande kontrollorgan samt intygets nummer skall anges på installationsanmälan och den svetsare som utför montaget ska ha ett giltigt intyg för aktuell svets- och lödmetod som skall kunna uppvisas på anmodan vid installation.

  • Fastighetsägaren ska för leverans av fjärrvärme överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till fjärrvärmeleverantören. Detta gäller för nyinstallation och ombyggnad av fastigheter. Fjärrvärmeleverantören godkänner, utifrån inlämnade handlingar, vald fjärrvärmecentral , om den inte tillhandahålls av fjärrvärmeleverantören. Fjärrvärmeleverantören väljer energimätare för värme utifrån det dimensioneringsunderlag fastighetsägaren redovisat och tillhandahåller energimätare. Förändringar kan ha skett i byggnaden och fjärrvärmeleverantören har energistatistik som ger värdefull information som kan hjälpa till att dimensionera om växlare och styrventiler så att de passar aktuellt effektbehov.

Tänk på att:

  • I huvudsak används stålrör på primärsida.
  • Ventilbyten kan komma att behövas göras i samband med växlarbytet och beslut om detta tas på plats samma dag som installationen påbörjas. Fjärrvärmen stängs då av under ca en timme på förmiddagen någon gång mellan 9.30 – 13.30
  • Med anledning av covid-19 behöver man visa särskild försiktighet och undvika att vara mer än två personer samtidigt i utrymmet.

Lokala anvisningar Mälarenergi AB.pdf

Tekniska bestämmelser fjärrvärme och fjärrkyla