Gå till innehållet

Anslutning till elnätet steg för steg

Hur ansluter jag till elnätet?

Här har vi samlat information om hur det går till att nyansluta en fastighet till Mälarenergis elnät. Mer information vid nybyggnation finns på Bygga nytt.

1. Anlita ett elföretag 

Anlita ett registrerat elföretag som finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Du kan kontrollera om elföretaget är registrerat för att utföra de arbeten du önskar utfört på Elsäkerhetsverkets hemsida.

2. Föranmälan

Elföretaget skickar in en föranmälan till oss via Elsmart. Det krävs ett registrerat och godkänt elföretag för att kunna skapa föranmälan.

3. Vi utreder hur vi ska ansluta dig till elnätet och offererar 

Vi ser över föranmälan för att ta reda på vad som krävs för att din anslutning ska vara möjlig. När vi har förutsättningarna på plats skickar vi en offert digitalt till dig via mejl. Detta mejl skickas för digital signering via Verified.

4. Installationsmedgivande

När du har godkänt offerten, får elföretaget våra villkor för att kunna utföra sin del av arbetet. Detta kallas för installationsmedgivande.

5. Förbered för installation

Det är din skyldighet att säkerställa så att alla arbeten inom din tomtgräns utförs på rätt sätt. T.ex. är det ditt ansvar att tillse ett elföretag med rätt behörighet att förlägga kabelskyddsrör enligt installationsmedgivande, se våra tekniska anvisningar för mer information. Ditt anlitade elföretag ansvarar för montering av mätarskåp som uppfyller kraven i gällande svensk standard och i vilket serviskabeln kan anslutas.

6. Vi söker tillstånd och börjar arbeta

Om det krävs att Mälarenergi Elnät behöver gräva för att förstärka elnätet eller för att få fram serviskabel till din tomtgräns, så behövs tillstånd från kommunen, trafikverket, länsstyrelsen, samfälligheter, vägföreningar eller annan markägare. När vi fått berörda markägares tillstånds kan vi påbörja arbetet med din anslutning.

7. Färdiganmälan

När arbetet inom egen tomt är förberett i enlighet med Mälarenergi Elnäts tekniska anvisning meddelar elföretaget oss genom att skicka en färdiganmälan.

8. Anslutning av serviskabel och montage av elmätare

När vi fått in färdiganmälan från ditt elföretag och anslutningsavgiften är betald så bokar vår service in en tid med ditt elföretag för inkopplingen av elanslutningen.

9. Glöm inte välja ett bra elavtal

Att själv välja elavtal brukar löna sig. Kontakta ett elhandelsbolag för att teckna ett elavtal.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB