Gå till innehållet

Anslutning till elnätet steg för steg

Här har vi samlat information om hur det går till att nyansluta en fastighet till Mälarenergis elnät samt din solcellsanläggning. Mer information vid nybyggnation finns på Bygga nytt.

Det vanligaste alternativet vid anslutning av exempelvis en villa är en servissäkring på 16-25A. En nyanslutning på 16-25A kostar enligt dagens gällande prislista 50 000kr inkl. moms. Detta förutsätter att elnätet i närheten av din önskade elanslutning har kapacitet nog och att en anslutningspunkt, t.ex ett kabelskåp eller nätstation, med ledigt utrymme finns inom 200 meter fågelvägen.

Vi får ofta frågor om kapaciteten i elnätet för att ansluta solceller. För att vi ska kunna undersöka er förfrågan behöver ni via ett behörigt elföretag skicka in en föranmälan. När föranmälan blir tilldelad kommer en handläggare att utreda förutsättningarna och återkoppla till er.

I prislistan länkad till höger visas kostnaden där fågelavståndet överstiger 200 meter. För att få ett mer detaljerat besked och en skarp offert behöver du vända dig till ett behörigt elföretag som skickar in en föranmälan till oss. Efter mottagen föranmälan kommer vi att utreda förutsättningarna och återkomma med en offert enligt nedan flöde.

1. Anlita ett elföretag 

Anlita ett registrerat elföretag som finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Du kan kontrollera om elföretaget är registrerat för att utföra de arbeten du önskar utfört på Elsäkerhetsverkets hemsida.

2. Föranmälan

Elföretaget skickar in en föranmälan till oss via Elsmart. Det krävs ett registrerat och godkänt elföretag för att kunna skapa föranmälan. Godkänd föranmälan bör finns på plats innan du påbörjar en installation av solceller. Då vet du säkert att du har möjlighet att sälja din överskottsproduktion.

3. Vi utreder hur vi ska ansluta dig till elnätet och offererar 

Vi ser över föranmälan för att ta reda på vad som krävs för att din anslutning ska vara möjlig. När vi har förutsättningarna på plats skickar vi en offert digitalt till dig via mejl. Detta mejl skickas för digital signering via Verified.

4. Installationsmedgivande

När du har godkänt offerten, får elföretaget våra villkor för att kunna utföra sin del av arbetet. Detta kallas för installationsmedgivande.

5. Förbered för installation

Det är din skyldighet att säkerställa så att alla arbeten inom din tomtgräns utförs på rätt sätt. T.ex. är det ditt ansvar att tillse ett elföretag med rätt behörighet att förlägga kabelskyddsrör enligt installationsmedgivande, se våra tekniska anvisningar för mer information. Ditt anlitade elföretag ansvarar för montering av mätarskåp som uppfyller kraven i gällande svensk standard och i vilket serviskabeln kan anslutas.

6. Vi söker tillstånd och börjar arbeta

Om det krävs att Mälarenergi Elnät behöver gräva för att förstärka elnätet eller för att få fram serviskabel till din tomtgräns, så behövs tillstånd från kommunen, trafikverket, länsstyrelsen, samfälligheter, vägföreningar eller annan markägare. När vi fått berörda markägares tillstånds kan vi påbörja arbetet med din anslutning.

7. Färdiganmälan

När arbetet inom egen tomt är förberett i enlighet med Mälarenergi Elnäts tekniska anvisning meddelar elföretaget oss genom att skicka en färdiganmälan.

8. Anslutning av serviskabel och montage av elmätare

När vi fått in färdiganmälan från ditt elföretag och anslutningsavgiften är betald så bokar vår service in en tid med ditt elföretag för inkopplingen av elanslutningen.

9. Glöm inte välja ett bra elavtal

Att själv välja elavtal brukar löna sig. Kontakta ett elhandelsbolag för att teckna ett elavtal. Har du anslutit en solcellsanläggning behöver du även teckna ett produktionsavtal för att möjliggöra försäljning av överskottsel.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB