Gå till innehållet
Energitjänster

Mälarenergis konsulttjänster

Kontakta oss för energitekniska konsulttjänster för er bostadsrättsförening, samfällighet eller företag. Vi har hög energiteknisk kompetens och lång erfarenhet av olika system och byggnader.

Man som håller i en ipad med mätdata

Individuell mätning och debitering

Man som håller i en ipad med mätdata

Energikartläggning

Man som håller i en ipad med mätdata

Ackrediterade mättjänster

Därför ska du välja Mälarenergi energitjänster

Mälarenergi erbjuder olika konsulttjänster inom energiteknikområdet.Vi har hög energiteknisk kompetens och lång erfarenhet av olika system och byggnader.

Exempel på några av våra konsulttjänster:

Förstudie. I en förstudie kan vi till exempel undersöka potentialen för solcellssystem inom byggnadsbestånd eller lönsamhet för olika tekniska investeringar.

Utredning. Vi kan genomföra utredningar om exempelvis värmeåtervinning från industriprocesser eller inför en investering i ett nytt uppvärmningssystem.

Projektledning och expertstöd. Vid utförandet av entreprenader kan vi hjälpa er med projektledning eller stöd inom utförandet av entreprenaden. Vi har beställarkompetens och kan hjälpa er med upphandlingar eller expertstöd vid till exempel byte eller förnyelse av uppvärmningssystem.

Jag vill veta mer om energikonsulttjänster