Gå till innehållet

Flyttanmälan för företag

När ert företag ska flytta är det viktigt att ni gör en flyttanmälan genom att fylla i formuläret nedan. Detta gäller både när ni flyttar in i en ny lokal (inflytt) och när ni flyttar ut ur er gamla lokal (utflytt).

Alla flyttanmälningar ska vara Mälarenergi tillhanda minst en månad innan planerat flyttdatum. Detta för att vi ska kunna hantera ert ärende på bästa sätt. Uppsägningstiden av elnätsavtalet är 1 månad.

Obs! Vi kan inte ta emot flyttanmälningar för företag på telefon. Använd gärna formuläret nedan.

Betalning och kreditbedömning

Betalningsskyldighet föreligger till dess att uppsägningstiden löpt ut. Mälarenergi har rätt att genomföra kreditbedömning och har rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för kommande leveranser.

Så här fyller ni i formuläret

Om ni ska flytta ut ur en lokal, fyller ni i nedanstående formulär.
Det går även att fylla i en utskrivbar flyttblankett och skicka in per post.

Om ni även ska flytta in i en ny lokal som ligger inom Mälarenergis elnätsområde, fyll i formuläret för inflytt