Gå till innehållet

Flyttanmälan för företag

När ert företag ska flytta är det viktigt att ni gör en flyttanmälan genom att fylla i formuläret nedan. Detta gäller både när ni flyttar in i en ny lokal (inflytt) och när ni flyttar ut ur er gamla lokal (utflytt).

Alla flyttanmälningar ska vara Mälarenergi tillhanda minst en månad innan planerat flyttdatum. Detta för att vi skall kunna hantera ert ärende på bästa sätt. Uppsägningstiden av elnätsavtalet är 1 månad.

Betalning och kreditbedömning

Betalningsskyldighet föreligger till dess att uppsägningstiden löpt ut. Mälarenergi har rätt att genomföra kreditbedömning och har rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för kommande leveranser.

Så här fyller ni i formuläret

Om ni skall flytta ut ur en lokal, fyller ni i nedanstående formulär.
Det går även att fylla i en utskrivbar flyttblankett och skicka in per post.

Om ni även skall flytta in i en ny lokal som ligger inom Mälarenergis nätområde, fyll i formuläret för inflytt