Gå till innehållet

Tips för ett säkert kontor

El varken syns, hörs eller luktar. Det gör också att våra sinnen har svårt att upptäcka om el är på villovägar. Det är därför vi måste vara försiktiga och ha säkerhetsmarginaler. Men de flesta elolyckor som sker kan du undvika.

Så gör ni för att elsäkra ert kontor:

Välj CE-märkta produkter

Köp enbart produkter med CE-märkning. CE-märket innebär att varan uppfyller de säkerhetskrav som finns och hjälper dig på så sätt att välja tillförlitliga produkter. Om du till exempel gjort loppisfynd bör du låta en fackman kolla att produkten fungerar felfritt innan du använder den.

Lämna inte mobilladdaren i uttaget

Gör det till en vana att alltid dra ur sladden till mobilladdare och adaptrar. Kvarlämnade sladdar drar dels ström i onödan och kan dels ge stötar eller orsaka brand.

Täck inte för tv:n

Tänk på att en tv måste ha tillräcklig ventilation så att den inte överhettas.

Undvik sladdhärvor och lösa/skadade sladdar

Lösa sladdar kan lättare skadas. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag. Eller att placera sladden i kabelkanaler efter, fästa dem mot väggar eller sockellister. Har ni husdjur på kontoret kan även sladdar som ringlar över golvet bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att ett husdjur gnager på den, förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickpropp eller apparat är också farlig.

Lämna aldrig lösa sladdar och undvik grenkontakter

Kvarlämnade sladdar blir lätt farliga föremål. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen. Undvik även att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning.

Installera jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren upptäcker och bryter snabbt strömmen om det uppstår ett fel. I nyare hus finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Om du har kontor i ett äldre hus bör du låta installera en jordfelsbrytare som extra skydd.

Var försiktig med elektriska verktyg ute

Elektriska häcksaxar och borrmaskiner har sällan fuktskydd. Undvik därför att jobba barfota och använd dem bara när det är torrt ute. Om du inte har en fast installerad jordfelsbrytare kan du använda en portabel mellan uttag och apparat. Använd aldrig produkter som är avsedda för inomhusbruk utomhus. Om du till exempel använder dammsugaren utomhus för att städa bilen, så kan det bli farligt om apparaterna utsätts för fukt och dagg.