Gå till innehållet

Elbilsladdning för fastighetsägare

Komplettera ditt erbjudande till kunder och besökare med fordonsladdning utan att själv behöva hantera varken teknik eller administration.

Har ni besökare eller kunder som vill ladda vid era fastigheter kan ni tillsammans med oss på Mälarenergi säkerställa att ni möter laddbehovet på ett sätt som passar just er verksamhet och era förutsättningar. Välkomna att höra av er till oss för att hitta en lösning som passar just er!

Kundtjänst

Kundtjänst 24/7
Professionell hantering av ärenden och frågor från användarna

Övervakning och drift

Övervakning & drift
Uppkopplade laddare som kan övervakas & driftas på distans

Betalning med app eller kort

Enkel betalning
Användarna betalar för sin egen laddning genom app eller laddkort

Våra erbjudanden

En hand håller en laddsladd

Abonnerad laddning - egna laddare utan att äga

Vill ni ha egna laddpunkter men utan att investera i, äga eller förvalta dessa kan Mälarenergi erbjuda abonnerad laddning. Abonnerad laddning är vår enklaste mest bekväma laddform.

  • Mälarenergi investerar, äger och förvaltar
  • Mälarenergi sköter drift, övervakning och betaltjänst
  • Mälarenergi står för elnätsabonnemang och elhandel
  • Ni betalar en månadsavgift

 

Elbil som laddar

Förvaltad laddanläggning - bekymmersfritt ägande

Vill ni hellre investera och äga era laddare erbjuder Mälarenergi förvaltad laddanläggning där ni slipper den hantering och administration laddarna ger upphov till.

  • Ni äger er egen laddutrustning
  • Ni hanterar energiförsörjningen
  • Mälarenergi installerar och ansluter era laddare
  • Mälarenergi hanterar drift, övervakning och betaltjänst
En hand håller en laddsladd

Publik och semipublik laddning

Oavsett om ni vill erbjuda valda kunder eller den breda allmänheten tillgång till laddpunkter på era fastigheter finns möjligheten att tillsammans med Mälarenergi upprätta publika laddstationer. En publik laddstation har fördelen att den på ett effektivt sätt kan nyttja plats och installation för att erbjuda laddning till många.

Kontakta oss