Gå till innehållet

Elstöd till företag för höga elpriser

De höga elpriserna som vi hade under 2022 har drabbat många. Riksdagen har nu beslutat om ett elstöd för företag, näringsidkare och juridiska personer. Till skillnad från privatpersoner kommer du som företag behöva ansöka om elstödet. Det gör du via Skatteverkets e-tjänst från och med 30 maj 2023.

Läs mer om elstödet och hur du ansöker på Skatteverkets webbsida.

Vi på Mälarenergi inväntar mer information om vilket underlag vi behöver skicka in till Skatteverket.

Dessa kan söka elstöd via Skatteverket

  • Du som är enskild näringsidkare
  • Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar
  • Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
  • Vissa dödsbon.

Det här krävs för att du ska kunna få elstöd

Ett företag har rätt till elstöd om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

  1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
  2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.
  3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.
  4. Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Mer information om grundläggande krav för att få elstöd finns i den beslutade förordningen och i Rättslig vägledning.

Informationen är hämtad från Skatteverkets webb.

Fler länkar med information om elstödet till företag