Gå till innehållet

Energiskatter

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet anläggningen ligger och vilken verksamhet som bedrivs. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Höjd energiskatt på el från 1 juli 2017

Riksdagen har sagt ja till regeringens propositionsförslag att höja energiskatten på el från 1 juli 2017 med 3 öre per kWh till 32,5 öre per exklusive moms (40,63 öre per kWh inklusive moms). Den lägre energiskatten på el i vissa kommuner i norra Sverige höjs även den med 3 öre per kWh till 22,9 öre per kWh exklusive moms (28,63 öre/kWh inklusive moms). Rätt till glesbygdsskatten (norrlandsskatten) har konsumenter samt företag inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn.

Skatteverkets allmänna information rörande de nya energiskatteförändringarna 2017

Aktuella skattesatser på el från 1 juli 2017

  1. 32,5 öre/kWh exklusive moms (40,63 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 22,9 öre/kWh exklusive (28,63 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Skattesatser på el för 2016

  1. 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 19,9 öre/kWh exklusive (24,88 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna
Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)