Gå till innehållet

Prislistor och prismodeller

Priser fjärrkyla Västerås

Från och med 1 januari 2020 har vi en ny prislista för fjärrkyla i Västerås.

 exkl. moms
Effektavgift kr/kW 268
Energiavgift kr/MWh 379

Har du frågor?