Gå till innehållet
Meny

Ursprungsmärkning fjärrkyla

Mälarenergi redovisar i tabeller och diagram nedan fjärrkylans ursprung och miljöpåverkan i bokföringsprincipen enligt de tre perspektiv som fastställts i Värmemarknadskommittén.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2ekv/ kWh levererad fjärrkyla
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, olja och övrigt)

Produktionen av fjärrkylan har skett genom kylning från sjövatten under årets kallare perioder, eldrivna värmepumpar och kylmaskin, samt med en absorptionskylmaskin som förbrukar fjärrvärme. Totalt producerades 24 GWh fjärrkyla 2017.

Elförbrukningen för produktionsenheterna har inköpta ursprungsgarantier från vattenkraft.

 20172016
Primärenergifaktor 0,02 0,47
g CO2ekv/kWh levererad 2,57 44,3
Procentandel fossil
0 6,37