Gå till innehållet
Meny

Mälarenergi redovisar i tabeller och diagram nedan fjärrkylans ursprung och miljöpåverkan i bokföringsprincipen enligt de tre perspektiv som fastställts i Värmemarknadskommittén.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2ekv/ kWh levererad fjärrkyla
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, olja och övrigt)

Produktionen av fjärrkylan har skett genom kylning från sjövatten under årets kallare perioder, eldrivna värmepumpar och kylmaskin, samt med en absorptionskylmaskin som förbrukar fjärrvärme. Totalt producerades 34 GWh fjärrkyla 2018.

Elförbrukningen för produktionsenheterna har inköpta ursprungsgarantier från vattenkraft.

 201820172016
Primärenergifaktor 0,15 0,02 0,47
g CO2ekv/kWh levererad 37,5 2,57 44,3
Procentandel fossil
0 0 6,37

Tillförd energi fjärrkyla

Tillförd energi fjärrkyla

Fjärrkyla - produktionsätt

Fjärrkyla - produktionsätt