Gå till innehållet
Meny

Här nedanför hittar du tabeller och diagram som redovisar fjärrvärmens ursprung och miljöpåverkan i bokföringsprincipen, enligt de tre perspektiv som fastställts i Värmemarknadskommittén.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2eqv/ kWh levererad fjärrvärme
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, fossil olja och naturgas)

Bränsle och miljöpåverkan vid samtidig produktion av el och fjärrvärme fördelas enligt metodik från Värmemarknadskommittén. Eftersom avfallsförbränning med energiåtervinning infördes i Västerås under 2014, kompletteras fördelning av miljöpåverkan enligt Avfall Sveriges rekommendationer.

För ytterligare information:

Överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2018
Avfall Sverige Guide#12

Elförbrukningen för produktionsenheterna baseras på ursprungsmärkt el för vattenkraft för den delen som är inköpt och för egen producerad el annulleras ursprungsgarantier för biokraft.

Västerås, Hallstahammar och Surahammar

Diagrammet visar Mälarenergis fjärrvärmeförsäljning fördelat på förnyelsebara bränslen (biobränsle), fossila bränslen (kol och olja), återvunnet bränsle (avfall och rökgaskondensering) och torv.

Preliminära miljövärden kommer i februari månad och godkänns och fastställs i juli månad. ”Resterande försäljning”(nordisk residual mix).

 2018201720162015
Primärenergifaktor 0,196 0,20 0,22 0,32
g CO2eqv/kWh levererad 85,9 85,5 85,6 127
Andel fossila bränslen 0,07 0,09 0,04 0,09

Västerås- Hallstahammar- Surahammar Bränslemix

Västerås- Hallstahammar- Surahammars bränslemix

Utsläpp av växthusgas från avfallsförbränning med energiåtervinning vid Mälarenergi var 165 895 ton koldioxidekvivalenter under 2018. Av dessa utsläpp stod behandlingen av avfall för 68 515 ton. Företagets produktion av el och fjärrvärme genererade 97 380 ton koldioxidekvivalenter enligt metodiken beskriven i Avfall Sveriges Guide#12.

Kungsör

 2018201720162015
Primärenergifaktor 0,08 0,08 0,16 0,13
g CO2eqv/kWh levererad 10,5 10,6 30,3 22,5
Andel fossila bränslen 0,04 0,017 0,038 0,021

Kungsör Bränslemix

Kungsör bränslemix

Surahammar

Mälarenergi övertog fjärrvärmeverksamheten i Surahammar den 1 maj 2014. Från och med den 1 oktober 2016 är Surahammar ihopkopplat med Västerås, och produktion sker till största del i Västerås. Nedan redovisas därav den produktion som skett i Surahammar under 2014 - 2016. 

Från och med 2017 ingår Surahammar i redovisningen av Västerås fjärrvärmenät.

 20162015
 Primärenergifaktor 0,43 1,003
g CO2eqv/kWh levererad 125,3 362
Andel fossila bränslen 0,06 0,031