Gå till innehållet
Meny

För dig som har solpaneler hemma

Nettodebitering

Du som har egna solceller kan välja att teckna ett avtal om nettodebitering med Mälarenergi elhandel.

För dig som har solpaneler hemma

Få ersättning för elen du producerar

Varje månad nettodebiteras våra kunder och varje producerad kWh ersätts med ett värde motsvarande både elhandelspris, energiskatt och moms. Du kvittar helt enkelt den överskottsel du producerar mot elen du använder.

Ersättningen på producerad el baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i, minus 1 öre. Därutöver får du skattereduktion från Skatteverket för din överskottsproduktion. Det är nytt från och med januari 2015 och innebär att du får ersättning för den överskottsel som du matar in på nätet. Ersättningen i form av reducerad skatt är 60 öre per kWh för all el som matas in och max 18 000 kronor per år.

Är du intresserad av att få ett avtalsförslag från Mälarenergi, fyll i nedanstående formulär så hör vi av oss.