Gå till innehållet

Hur ansluter jag fjärrvärme?

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme både till befintliga fastigheter och nybyggda. Om det finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig.

Hur byter jag vattenburen värme till fjärrvärme

Du behöver inte dra några nya rör i huset. Det varma vattnet kommer från fjärrvärmerören till fjärrvärmecentralen, som i sin tur ger varmvatten i kranen och värme till elementen.

Byta från direktverkande el till fjärrvärme

Om du har direktverkande el behöver du byta till en ny fjärrvärmecentral och ansluta dig till fjärrvärmenätet. Du måste även byta dina elelement och montera in ett vattenburet system. Det finns olika metoder för detta, men ett alternativ är att rören placeras i en panel liknande en golvlist. Därefter förbinder man de nya elementen med rören, och varmvattnet kan släppas på. Vi kan såklart lämna offert på konvertering till vattenburet värmesystem.

Ansluta fjärrvärme – steg för steg

Följ vår steg för steg-guide och lär dig allt om hur det fungerar att ansluta dig till fjärrvärme.

Meddela ditt intresse för fjärrvärme

Börja med att meddela ditt intresse för fjärrvärme direkt här på webben eller genom att kontakta vår kundtjänst. Mälarenergi utreder då hur vi går vidare med anslutningen och bokar tid för ett besök hemma hos dig för att gå igenom förutsättningarna. Vi tittar på lämplig dragning av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen.

Offert och anslutningskostnad

Efter utredningen återkommer vi med en offert med utgångspunkt i vår fasta anslutningskostnad. Du är givetvis välkommen att kontakta oss med frågor om fjärrvärme och anslutningen.

Godkänn och signera offert

När vi fått tillbaka en godkänd och signerad offert, kontaktar vi dig och bokar in en tid för byggnation och installation av fjärrvärme. En anslutning av fjärrvärme tar normalt omkring 5-10 dagar från att arbetet påbörjas.

Grävning

Ledningar för fjärrvärme dras normalt kortaste vägen från fjärrvärmekulverten i gatan till huset. Innan grävning påbörjas studeras ledningskartor för att inte skada befintliga rör och kablar på tomten. Om möjligt undviks asfalterade eller stenlagda ytor. Schaktet där fjärrvärmerören läggs bli omkring 40-60 cm djupt.

Genomföring

Ett hål tas upp i husgrund eller vägg för fjärrvärmeledningarna och anslutningsventiler monteras på insidan av husväggen. Du behöver inte ha källare för att ansluta fjärrvärme utan genomföringen kan göras på flera olika sätt. Görs genomföringen genom vägg så täcks ledningarna av en skyddskåpa på ytterväggen.

Återställning

Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet i gatan och på din tomt. Asfaltering av gata och trottoar samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Asfalterade ytor och plattor på tomten samt hålet för hus-genomföring återställs efter ledningarna har dragits, men sista finputset med att spackla och måla åligger fastighetsägaren. Mälarenergi avslutar utomhus genom att lägga matjord och så gräsfrö. Därefter ansvarar fastighetsägaren för finåterställning.

Montering av fjärrvärmecentralen

I anslutningskostnaden ingår en fjärrvärmecentral som du sedan äger. Den monteras och kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el av elektriker. För att installera centralen kan befintlig utrustning behöva demonteras och flyttas åt sidan. Bortforsling och skrotning av till exempel el-panna ingår inte utan kan offereras som tillval. Vi isolerar alla fjärrvärmerör, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp gjorts för invändiga ledningsdragningar.

Besiktning, information och utbildning

Din fjärrvärmecentral förses med en fjärrvärmemätare och när allt är monterat och klart så besiktas anläggningen av Mälarenergi. Fjärrvärmeleveransen startas när anläggningen är besiktigad och godkänd, i regel samma dag. Vi visar dig då även hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Du får också skriftlig information.

Kontakta oss för mer information om fjärrvärme.