Gå till innehållet

Mälarenergi i siffror

Informationen är hämtad från årsredovisningen 2019

Moderbolag: Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150)
Ägs av: Västerås Stad
Dotterbolag: Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504)
Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018)
Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470)
Fibra AB (Org. nr. 556907-6200)
Antal anställda: 718 personer
Könsfördelning 31 % kvinnor och 69% män
VD: Niklas Gunnar
Webbadress: www.malarenergi.se
Produktion: El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås
El i 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland
Fjärrkyla
Vatten och avloppsverksamhet
Produktion i siffror: Försäljning värme: 1 528GWh
Produktion el: 702 GWh
Distribution: Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås
Elnät: Nätägare i västra Mälardalen
Elhandel: Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet.
Omsättning: 3,2 miljarder kronor

Finansiell information

  2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 3 212 3 336 3 020 2 980
Rörelseresultat 439 424 375 358
Resultat efter finansiella poster 374 350 290 273
Balansomslutning 10 527 9 746 8 885 8 601
Eget kapital 4 135 3 656 3 419 3 287
Avkastning på totalt kapital (i %) 4,2 4,4 4,2 4,2
Avkastning på eget kapital (i %) 9,0 9,6 8,5 8,3