Gå till innehållet

Mälarenergi i siffror

Moderbolag: Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150)
Ägs av: Västerås Stad
Dotterbolag: Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504)
Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018)
Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470)
Mälarenergi Vatten AB (Org. nr. 559361-5726)
Fibra AB (Org. nr. 556907-6200)
Antal anställda: 707 personer
Könsfördelning 32 % kvinnor och 68% män
VD: Niklas Gunnar
Webbadress: www.malarenergi.se
Produktion: El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås
El i 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland
Fjärrkyla
Vatten och avloppsverksamhet
Produktion i siffror: Försäljning värme: 1 867GWh
Produktion el: 689 GWh
Distribution: Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås
Elnät: Nätägare i västra Mälardalen
Elhandel: Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet.
Omsättning: 3,6 miljarder kronor

Finansiell information

  2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 604 2 977 3 212 3 336
Rörelseresultat 651 341 439 424
Resultat efter finansiella poster 594 267 374 350
Balansomslutning 11 590 11 004 10 527 9 746
Eget kapital 4 899 4 264 4 135 3 656
Avkastning på totalt kapital (i %) 5,6 3,1 4,2 4,4
Avkastning på eget kapital (i %) 12,1 6,3 9,0 9,6