Gå till innehållet

Mälarenergi i siffror

Moderbolag: Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150)
Ägs av: Västerås Stad
Dotterbolag: Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504)
Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018)
Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470)
Mälarenergi Vatten AB (Org. nr. 559361-5726)
Fibra AB (Org. nr. 556907-6200)
Antal anställda: 725 personer
Könsfördelning 33 % kvinnor och 67% män
VD: Niklas Gunnar
Webbadress: www.malarenergi.se
Produktion: El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås
El i 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland
Fjärrkyla
Vatten och avloppsverksamhet
Produktion i siffror: Försäljning värme: 1 438GWh
Produktion el: 585 GWh
Distribution: Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås
Elnät: Nätägare i västra Mälardalen
Elhandel: Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet.
Omsättning: 4,3 miljarder kronor

Finansiell information

  2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 4 340 3 604 2 977 3 212 3 336
Rörelseresultat 566 651 341 439 424
Resultat efter finansiella poster 506 594 267 374 350
Balansomslutning 12 991 11 590 11 004 10 527 9 746
Eget kapital 5 168 4 899 4 264 4 135 3 656
Avkastning på totalt kapital (i %) 4,4 5,6 3,1 4,2 4,4
Avkastning på eget kapital (i %) 9,8 12,1 6,3 9,0 9,6