Gå till innehållet

Det här gäller för matavfallskvarnar

Surahammars kommun

Holmens el och städservice AB ansvarar för hanteringen av matavfallskvarnar i Surahammar.

Kontaktuppgifter till Holmens el och städservice AB:
Telefon: 076-005 22 01
Öppet måndagar, onsdagar och torsdagar mellan kl: 7:00-9:00.
E-post: info@holmenskvarnar.se

Vad gäller om jag har installerad matavfallskvarn idag?

  • För er med aktuella avbetalningsplaner idag kommer fortsatt avbetalning ske via Mälarenergi Vatten AB.
  • Monteras matavfallskvarn efter 2023-07-01 faktureras det via Holmens El & Städservice AB.
  • Debitering av den fasta avgiften på 20 kr/månad kommer fortfarande ske via Mälarenergi Vatten AB då det är VA-nätet som påverkas av avfallet som spolas ut via matavfallskvarnen.

Vad gäller om jag inte längre vill ha matavfallskvarnen?

Om du väljer att demontera din matavfallskvarn behöver du meddela det till aktuell hanterare samt till Vafabmiljö, eftersom du då måste välja ett annat omhändertagande av organiskt avfall. Detta för att du ska bli rätt debiterad.
(Demontering under avbetalning betyder inte att avbetalningsplan upphör)

Vad bör du inte mala ner i matavfallskvarnen?

Grönsaker som är långfibriga till exempel rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.

Tips!
För att ta bort eventuell lukt, kvarna en bit citron eller apelsin.
Lägg ibland i några iskuber som ”river rent” från till exempel fibrer som fastnat i rivjärnen.

Västerås kommun

Observera att det inte är tillåtet att installera matavfallskvarn i Västerås kommun. Om allt organiskt avfall skulle malas sönder i avfallskvarnar och transporteras till reningsverket via avloppsledningarna, skulle det kunna medföra stora problem i både nätet och reningen. Vi jobbar enligt Västerås avfallsplan, vars målsättning är att organiskt avfall skall rötas i Växtkraftanläggningen för framställning av fordonsgas. Alternativt kan avfallet komposteras och användas som jordförbättringsmedel.

Undantag från regeln: Om särskilda skäl finns kan emellertid tillstånd för installation av avfallskvarnar medges. Ett sådant skäl kan vara att du har svårt att klara sopsorteringen själv hemma, exempelvis på grund av handikapp.

Hallstahammars kommun

För att få ha en matavfallskvarn i Hallstahammar behöver du få ett godkännande av kommunen. Se information i Vafabmiljös folder Avfallstaxa för Hallstahammar.