Gå till innehållet

Matavfallskvarn i Surahammars kommun

Om du funderar på att installera matavfallskvarn i din fastighet kontaktar du oss på tel 0220-467 00.

Det du bör tänka på är att:

  • Du inte har några problem med avloppsledningarna i din fastighet.
  • Det finns ett jordat eluttag placerat i diskbänksskåpet.
  • Du bör informera oss om du har en speciell diskho till exempel marmor, sten eller emaljerad.
  • Vid handhavandefel står ni själv för eventuella servicekostnader.
  • Garantin under avbetalningstiden upphör ifall ni demonterar/monterar matavfallskvarnen utan Surahammars Kommunaltekniks godkännande.
  • Avgiften för installerad matavfallskvarn är 1 386 kronor per år.
    I avgiften, som du betalar under 5 år (sedan övergår matavfallskvarnen i din ägo) ingår kostnaden för själva matavfallskvarnen, montering, garanti, hjälp och support vid eventuella problem. (För matavfallskvarn installerad innan 2019 gäller fortfarande 8 år)

För samtliga matavfallskvarnar vilka är uppkopplade på det kommunala VA-nätet i Surahammars kommun tillkommer en avgift på 20 kronor per månad. Detta gäller även matavfallskvarnar som inte är beställda genom Surahammars Kommunalteknik.

Vad bör du inte mala ner i matavfallskvarnen?

Grönsaker som är långfibriga till exempel rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.

Tips!
För att ta bort eventuell lukt, kvarna en bit citron eller apelsin.
Lägg ibland i några iskuber som ”river rent” från till exempel fibrer som fastnat i rivjärnen.

Observera att det inte är tillåtet att installera matavfallskvarn i Västerås kommun

Om allt organiskt avfall skulle malas sönder i avfallskvarnar och transporteras till reningsverket via avloppsledningarna, skulle det kunna medföra stora problem i både nätet och reningen. Vi jobbar enligt Västerås avfallsplan, vars målsättning är att organiskt avfall skall rötas i Växtkraftanläggningen för framställning av fordonsgas. Alternativt kan avfallet komposteras och användas som jordförbättringsmedel.

Undantag från regeln: Om särskilda skäl finns kan emellertid tillstånd för installation av avfallskvarnar medges. Ett sådant skäl kan vara att du har svårt att klara sopsorteringen själv hemma, exempelvis på grund av handikapp.