Gå till innehållet

Vi ger dig el – utan avbrott

Det är vi på Mälarenergi Elnät AB som ser till att elen kommer hem till dig. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla elnätet i Västra Mälardalen med största möjliga leveranssäkerhet. Faktum är att kunderna i Mälarenergis elnät haft mindre än hälften så långa elavbrott (cirka 30 min/kund) som den genomsnittliga kunden i landet.

Luftledning el
Arbetare som håller i en elmätare framför en bil med Mälarenergilogga

Elmätarbyte

Det pågår ett stort projekt på Mälarenergi Elnät AB med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät.

Mer information
Brunn halvt nedgrävd

Gräva, fälla träd eller spränga

Ska du gräva, fälla träd eller kanske spränga? Kolla vad som gäller innan du sätter igång.

Läs innan du gräver
Brunn halvt nedgrävd

Anslut ditt hus till elnätet

Håller du på att bygga nytt? Här får du reda på hur det funkar att ansluta el i småhus och hur du skaffar byggkraft.

Till Bygga nytt

Strömavbrott?

Pågående och planerade driftstörningar hittar du på vår driftinformationssida.

För att anmäla en störning, som kanske inte är känd av oss, ring driftcentralens felanmälan dygnet runt, telefon 021-18 19 00.

Driftinfo

Din elmätare och förbrukning

Strömavbrott

Elmätarbyte

Information om el och elnätet

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB