Gå till innehållet

Minska risken för översvämning i källaren

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är fastighetsägare och som vill förebygga risken för översvämning.

12tips_villa.jpg

1. Koppla bort stuprören från ledningsnätet

Om du kopplar bort stuprören avlastar du ledningsnätet. Tänk då på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

2. Ta hand om regnvattnet

Samla vattnet i en regntunna så kan du använda det till att vattna med, eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista.

3. Led vattnet dit du vill ha det

Använd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör för att leda bort vattnet från huset dit du vill ha det.

4. Ha så många mjuka ytor som möjligt

Mjuka ytor är bättre än hårda på att suga upp vattnet. Gräs och växter är bra val för mjuka ytor. Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

5. Grönt tak

Ett grönt tak med växtlighet tar upp en del av regnvattnet och dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter. 

6. Plantera träd

Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag. Plantera träden där det inte finns några nedgrävda ledningar och inte för nära huset.

7. Källarfönster

Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen.

8. Källartrappa

Ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren.

9. Håll koll på ledningarna

Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna, det kan leda till stopp.

10. Avstängningsbar golvbrunn

Fördelen med avstängningsbar golvbrunn är att den kan stå emot eventuellt vatten som trycks in i ledningen. Det finns både manuella och självstängande brunnar. 

11. Bakvattenstopp

Det fungerar så att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen, från byggnaden.

12. Dräneringspump

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vattnet.