Gå till innehållet

Minska risken för översvämning i källaren

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är fastighetsägare och som vill förebygga risken för översvämning. Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna.

12tips_villa.jpg

 1. Koppla bort stuprören från ledningsnätet
  Då avlastar du ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

 2. Ta hand om regnvattnet
  Samla vattnet i en regntunna så kan du använda det till att vattna med, eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista.

 3. Led vattnet dit du vill ha det
  Använd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör.

 4. Ha så många mjuka ytor som möjligt
  Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. Vill ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

 5. Grönt tak
  Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet och dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.

 6. Plantera träd
  Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag. Plantera träden där det inte finns ledningar under och inte för nära huset.

 7. Källarfönster
  Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen.

 8. Källartrappa
  Ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren.

 9. Håll koll på ledningarna
  Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna, det kan leda till stopp.

 10. Avstängningsbar golvbrunn
  Det finns både manuella och självstängande brunnar.

 11. Bakvattenstopp
  Det fungerar så att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen, från byggnaden.

 12. Dräneringspump
  Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vattnet.