Gå till innehållet

Vattenläcka

Har du en vattenläcka? Kontakta då felanmälan på 021-18 19 00 så hjälper vi dig. Tänk på att du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Om du misstänker eller har en vattenläcka inomhus

 1. Stäng av ditt inkommande vatten
 2. Kontakta ditt försäkringsbolag

Läckande rör

Om du misstänker vattenläcka utomhus

 1. Kontakta oss på telefon 021-18 19 00 – vi svarar dygnet runt. Våra tekniker kan fastställa var läckan finns och, om nödvändigt, stänga av inkommande vatten.
 2. Ta in offerter på rörmokare och grävfirmor.
 3. Kontakta Västerås stad eller annan markägare för att få grävtillstånd för den mark som ligger utanför tomtgränsen. Du når Västerås stads kontaktcenter på 021-39 00 00, knappval 3. Oftast kan de ge ett muntligt godkännande som sedan kompletteras med en skriftlig ansökan.
 4. När läckan är åtgärdad, be rörfirman kontakta oss igen för att få inkommande vatten påkopplat.

Kontrollera vattenledningssystemet

Så här kontrollerar du vattenledningssystemet om du misstänker att en läcka kan finnas någonstans:

 • Stäng alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud, kan det finnas en läcka inom fastigheten.
 • Har ni en mekanisk analog vattenmätare (av blå metall) kan ni se om mätarens tandade hjul börjar snurra när du öppnar avstängningsventilen tyder även detta på ett läckage.
  Har ni en Kamstrup digital vattenmätare (av plast med blå rund ring) kan ni se felmeddelandet LEAK i displayen om förbrukningen inte gått ner till 0 någon timme det senaste dygnet.
  Har ni en Dhiel digital vattenmätare (av vit plast fyrkantig) kan ni se felmeddelandet A5 i displayen om förbrukningen inte gått ner till 0 någon timme det senaste dygnet.
 • Kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en rörledningsfirma.
 • Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen, betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren. 

Kontakta då felanmälan på 021-18 19 00 så hjälper vi dig att spåra läckaget.

Så här många kubikmeter vatten blir det per år om du har en läcka stor som:

 • en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden (tät droppning).
  Den här läckan motsvarar cirka 40 kubikmeter vatten per år.
 • en något grov synål Ø 0,9 mm, det är som en tunn stråle vatten.
  Den här läckan motsvarar cirka 350 kubikmeter vatten per år.
 • en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk.
  Den här läckan motsvarar cirka 3 500 kubikmeter vatten per år.
 • en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning.
  Den här läckan motsvarar cirka 35 000 kubikmeter vatten per år.
 • en enkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost.
  Den här läckan motsvarar cirka 350 000 kubikmeter vatten per år.